DKT-PERUSTEET JA TAITOALUEET kevät 2024

Status
Et ole vielä ilmoittautunut
Hinta
Free
Aloita tästä

Et ole vielä ilmoittautunut tälle kurssille.


Kurssi on avoinna 1.3.-10.8.2023

LivingSkills DKT Taitovalmennus -ryhmämalli koostuu kolmesta neljän viikon moduulista: Vuorovaikutustaidot, Tunnetaidot ja Ahdistuksen hallintataidot. Jokaisessa moduulissa harjoitellaan myös tietoisuustaitoja. LivingSkills Taitoryhmämallia on käytetty muun muassa päihdeperhekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kriisikeskuksessa.

Taitovalmennuksen tavoitteena on oppia uusia taitoja, jotka helpottavat elämää, vahvistavat itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä vähentävät itselle haitallista käyttäytymistä. Näitä taitoja ovat hetkessä eläminen, vuorovaikutustaidot, tunnesäätelytaidot ja ahdistuksen hallintakeinot. Ryhmässä ja ryhmäkertojen välillä tehtävien kotitehtävien avulla opetellaan tarkkailemaan oman käyttäytymisen syitä ja seurauksia ja sitä, kuinka käyttäytymiseen voi vaikuttaa.

Kurssin sisältö:

Koulutuksessa annetaan tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta taitoharjoittelijan elämään. Keskeiset dialektisen käyttäytymisterapian periaatteet ja taitoalueet käydään läpi osana menetelmäkoulutusta LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisesta.

Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi ryhmämalli, ryhmän struktuurit, asiakkaiden valinta ja sitouttaminen, ryhmien käynnistäminen, eri kerroilla opetettavat taitoharjoitukset sekä ryhmässä käytettävät materiaalit. Koulutuksessa käydään läpi DKT taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön.

Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten asiakkaita tuetaan ryhmän avulla oppimaan uusia hyvän elämän taitoja. Tutkimme tunnesäätelyvaikeuksiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

Kurssi sisältö

Laajenna