LIVINGSKILLS ED SYÖMISHÄIRIÖN HOITO non-stop

Status
Et ole vielä ilmoittautunut
Hinta
Tutustu kurssiin!
Aloita tästä

Et ole vielä ilmoittautunut tälle kurssille.


Kurssi on avoinna ja voit käydä sitä omaan tahtiin. Pääset siirtymään seuraavaan moduuliin, kun olet kasonut edellisen moduulin kaikki videot ja tehnyt välitehtävän.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään syömishäiriöön sairastuneita ja heidän perheitään. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat psykiatriset sairaanhoitajat (sekä osasto että poliklinikat), ja lisäksi syömishäiriöön sairastuneiden hoitoon osallistuvat muut ammattiryhmät (mm. lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, kouluterveydenhoitajat) sekä hoitoyksiköt (mm. pediatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, psykiatria, perusterveydenhuolto).

Syömishäiriöihin sairastuneiden hoitopolun rakentamiseen tarvitaan alueellisesti yhtenäisiä hoitokäytäntöjä ja näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä. Tähän tarvitaan mm. eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä, hoidon hyvää porrastusta ja laadukasta koulutusta.

Koulutus antaa valmiuksia hoitaa syömishäiriöön sairastuneita ja tukea heidän perheitään Käypä hoito – suositusten mukaan perhepohjaisen hoidon menetelmää soveltaen. Koulutuksen viitekehys pohjautuu perhepohjaiseen hoitoon, psykoedukaatioon ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan.

Järjestämme koulutuksen käyneille myös verkkokonsultaatio-iltapäiviä, joiden aikana voidaan yhdessä kouluttajien kanssa käydä läpi koulutuksen aikana heränneitä kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa annetaan tietoa syömishäiriöiden psykologiasta, hoitosuhteen merkityksestä ja rakentamisesta sekä perhepohjaisen hoitomenetelmän käytöstä yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan ymmärrystä syömishäiriöistä ja jalkauttaa opittuja menetelmiä erikoissairaanhoidon yksiköiden sekä avohoidon henkilökunnan käytäntöihin.

Koulutuksessa käydään läpi syömishäiriöiden perhelähtöisen hoidon perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön. Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten perheitä tuetaan ja miten lasta autetaan hoitosuhteessa päihittämään syömishäiriö. Tutkimme syömishäiriöihin liittyvää dynamiikkaa ja sen ilmenemistä myös hoitoyhteisössä. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.