LivingSkills PSYKOEDUKAATIO

Status
Et ole vielä ilmoittautunut
Hinta
Tutustu kurssiin!
Aloita tästä

Et ole vielä ilmoittautunut tälle kurssille.


Voit käydä kurssia omaan tahtiin. Kurssin moduulit aukeavat viikon välein.

Kaipaatko käytännön työvälineitä asiakastyöhösi?  Olet tullut juuri oikealle kurssille. Päämäärämme on, että valmennukseen osallistuvat omaksuvat sekä työntekijää että hänen asiakastaan innostavan ja motivoivan psykoedukatiivisen työtavan.

Kun psykoosiin sairastunut ja hänen läheisensä saa riittävästi tietoa ja käytännön työvälineitä oman sairauden hallintaan, asiakkaasta tulee oman elämänsä päähenkilö ja kun hänen osallisuutensa ja motivaationsa omaan kuntoutumiseen vahvistuu. Työn mielekkyys lisääntyy, kun asiantuntijatyöstä tulee vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa.

Psykoedukaatio verkkokurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään psykoedukaatiota osana kuntoutusta. Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta  mielenterveysyksiköiden työntekijöille. Menetelmäkoulutuksessa opitaan psykoedukaatio-koulutusryhmämallin ohjaaminen.

Psykoedukaatio- verkkokoulutuksessa on myös asiakkaille soveltuvia itsehoito-osioita, joita he voivat opiskella joko ryhmässä tai yksilötyössä.

Psykoedukaatiokurssin keskeinen sisältö:

  • Perustiedon antaminen sairauksista, stressi-haavoittuvuus-malli, varhaiset varomerkit ja itsehoito
  • Pitkäaikaisoireiden hallinta ja psykoedukaatio läheisille
  • Miten ryhmät käynnistetään: ryhmänohjaajan muistilista
  • Käytännön työvälineitä toipumiseen: ongelmanratkaisukeinot, tehokas viestintä, mielikuva- ja rooliharjoitukset sekä rentoutumistekniikat

Kurssimateriaaleista saadaan luotua käsikirja psykoedukaatiosta. Verkkokurssilla käydään läpi psykoedukaatio -koulutusryhmän keskeinen sisältö ja niiden läpikäynti eri ryhmäkerroilla.  Videoluennoilla kerrotaan esimerkkejä eri sairauskohtaisista psykoedukatiivisista ryhmistä. Lisäksi käydään läpi ryhmien ohjaamiseen liittyviä vinkkejä: miten ryhmä käynnistetään, miten aktivoida ryhmän osallistujat ja kuinka toipumisen tukeminen toteutuu ryhmässä asukkaan eikä ohjaajan ehdoilla.

Kurssin kouluttajina ovat sairaanhoitaja, psykoterapeutti Janne Pöyhtäri ja HTM, sh Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on pitkä käytännön kokemus psykoedukaation käytöstä ja motivoivasta työskentelystä sekä runsaasti kouluttajakokemusta.