MOTIVOIVA JOHTAMINEN

Status
Et ole vielä ilmoittautunut
Hinta
Pyydä tarjous!
Aloita tästä

Et ole vielä ilmoittautunut tälle kurssille.


Lähijohtajilla on aina keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä ja muutoksen aikaansaamisessa. Valmennuksella varmistamme, että lähijohtajat saavat riittävän tuen uusien sekä työntekijöitä että asiakkaita motivoivien ja osallistavien työ- ja toimintatapojen käyttöönotossa ja integroimisessa osaksi työyhteisöjen arkea. Lähijohtajat saavat tutkittua tietoa ja käytännönläheistä tukea muutoksen toteuttamiseen. Opetamme toimiviksi todettuja menetelmiä työyhteisön sitouttamiseen uusien työ- ja toimintatapojen juurruttamiseksi.

Motivoiva johtaminen -verkkovalmennus toteutetaan kymmenen moduulin verkkokoulutuksena. Kukin moduuli sisältää useita luento-osuuksia ja eri moduulien välille annetaan omassa työssä toteuttavia tehtäviä, kuten harjoituksia ja itsearviointitestejä.

Kurssi sisältö

Laajenna