OMATAHTO Toipumisorientaatio (non-stop)

Status
Et ole vielä ilmoittautunut
Hinta
Tutustu kurssiin!
Aloita tästä

Et ole vielä ilmoittautunut tälle kurssille.


Tämä on non-stop-kurssi. Kurssin moduulit aukeavat viikon välein ja kurssia on mahdollista käydä omaan tahtiin.

Oletko kerta toisensa jälkeen lyönyt päätä seinään, kun olet yrittänyt saada potilaasi, asiakkaasi tai työyhteisösi innostumaan ja motivoitumaan? Ei hätää! Me voimme auttaa. Päämäärämme on, että valmennukseen osallistuvat omaksuvat sekä työntekijää että hänen asiakastaan innostavan ja motivoivan toipumisorientaatiolähtöisen työtavan.

Olemme nähneet käytännössä monta kertaa, että asiantuntijatyöstä tulee vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa, kun asiakkaasta tulee oman elämänsä päähenkilö. Työn mielekkyys lisääntyy ja SOTE-palvelu-asiakkaista tulee oman elämänsä sankareita, kun heidän osallisuutensa ja motivaationsa omaan kuntoutumiseen vahvistuu.

Päivi Rissanen teki väitöskirjan omasta toipumisestaan.

Porissa saatiin 40 % asiakaskohtaiset säästöt mielenterveyspalveluissa, kun asiakkaita alettiin osallistaa omaan hoitoonsa.

Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, joka vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Koko työyhteisön ammatillinen osaaminen ja toipumisorientaatiolähtöinen asenne lujittuu. Saat käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön.

OMATAHTO-malli pähkinänkuoressa

 

O = Ongelmista vahvuuksiin
M = Motivaation merkitys
A = Asiakas päähenkilönä
T = Työntekijän ja verkoston tuki
A = Aito dialogi
H = Haasteet taitopuutteina
T = Tavoitteellinen toiminta
O = Onnistuminen näkyväksi

Verkkokurssin sisältö

Koulutuskokonaisuuden aiheena on saada perustiedot toipumisorientaatiosta ja siitä, miten se muuttaa työskentelyä käytännössä. Alustusten ja harjoitusten avulla tutkitaan toipumisorientaatiota käsitteenä ja prosessina.

Yhdessä tarkastellaan osallisuuden ja vallankäytön eri muotoja mielenterveys- ja päihdetyössä. Ilmiötä tarkastellaan sekä asiakasnäkökulman että työyhteisön kannalta. Käymme läpi esimerkkejä toipumisorientaation soveltamisesta käytännön työhön erilaisissa organisaatioissa.

Toipumisorientaatioon pohjautuva OMATAHTO – verkkokurssi koostuu kymmenestä 40–60 minuutin pituisesta LivingSkills – verkkokoulutusmoduulista, jotka julkaistaan viikon välein, ja joita kukin osallistuja voi suorittaa omaan tahtiin.