LS-text-logo-medium

Dialektisen käyttäytymisterapian soveltaminen hoitosuhteessa

Syventävä yksilötyön koulutus DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille

Saanko esitellä: DKT:n perusteet ja taitoalueet -kurssin osallistujien toiveesta syntynyt uusi kurssi, jossa kertaamme ja syvennämme DKT:n perusteita ja yksilötyön toteuttamista hoitosuhteessa

Kohtaatko työssäsi ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan? Kaipaatko lisää ymmärrystä tunnesäätelyvaikeuksista ja konkreettisia työvälineitä työhösi?

Dialektisen käyttäytymisterapian soveltaminen hoitosuhteessa -verkkokurssi on ammatillista täydennyskoulutusta sinulle, joka teet hoitosuhdetyötä.

Saat omaan tahtiin suoritettavalta verkkokurssilta konkreettisia työkaluja helpottamaan tunnesäätelyvaikeuksista kärsivän asiakkaan elämää.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi, jota seuraten onnistut niiden kaikkein haastavimpienkin asiakkaittesi kanssa (tutkitusti vaikuttava tapa auttaa tunnesäätelyvaikeuksista kärsiviä ihmisiä)

2. Ne keskeiset taidot, mitä tarvitset hyvän suhteen luomiseen ja tehokkaaseen auttamiseen (sen jälkeen alat nauttia entistä enemmän työstäsi ja näkemään, miten asiakkaasi oppivat huikeita uusia taitoja)

3. Kannustavan ja selkeän struktuurin, jota noudattamalla saat ryhtiä omaan työskentelyyn (josta tulee samlla helpompaa ja hauskempaa)

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti täydentämään ja syventämään DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksessa opittuja taitoja. Saat lisää työvälineitä siihen, miten voit hoitosuhteessa tukea asiakkaitasi lisäämään itsetuntemusta, hallitsemaan itselle haitallista käyttäytymistä ja oppimaan uusia hyvän elämän taitoja.

Kertaamme ja syvennämme tunnesäätelyvaikeuksiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia asiakkaasi omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin.

Käymme aiempaa perusteellisemmin läpi toimivaksi osoittautuneita yksilötyön käytäntöjä ja strategioita, joita voit hyödyntää omassa työssäsi.

Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja motivointiin ja yksilötapaamisten toteuttamiseen hoitotyössä. Opit soveltamaan dialektisen käyttäytymisterapian periaatteita yksilötyöhön.

LivingSkills-kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset hoitosuhteessa

Dialektisen käyttäytymisterapian soveltaminen hoitosuhteessa -verkkokurssin laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkokurssi koostuu 8 itseopiskeltavasta moduulista, jotka aukeavat viikon välein. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja, keskustelua aiheen tiimoilta ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä. Saat lisää tietoa tunnesäätelyn vaikeuksien psykologiasta ja ymmärrystä dialektisten strategioiden käytöstä tunnesäätelyvaikeuksien hoidossa yksilötyössä. Lisäksi tutustutaan entistä syvemmin keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

LivingSkills Taitovalmennus – ryhmänohjaajan menetelmäkoulutus

LivingSkills Taitovalmennus -ryhmämalli koostuu kolmesta neljän viikon moduulista: Vuorovaikutustaidot, Tunnetaidot ja Ahdistuksen hallintataidot. Jokaisessa moduulissa harjoitellaan myös tietoisuustaitoja. Ryhmässä ja ryhmäkertojen välillä tehtävien kotitehtävien avulla opetellaan tarkkailemaan oman käyttäytymisen syitä ja seurauksia sekä sitä, kuinka käyttäytymiseen voi vaikuttaa. LivingSkills Taitoryhmämallia on käytetty muun muassa päihdeperhekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kriisikeskuksessa.

Kurssi sisältää menetelmäkoulutuksen LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisesta. Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi ryhmämalli, ryhmän struktuurit, asiakkaiden valinta ja sitouttaminen ja ryhmien käynnistäminen.

"Monet keinosta olivat tuttuja, mutta koulutuksen myötä juurtui ajatus systemaattisesta tekemisestä. Tuli muutamien nuorten kohdalla ajatus sitä, miten voisi toimia tehokkaammin."

Materiaalipankki DKT:n soveltamiseen yksilötyössä

Uuden työotteen soveltaminen omassa työssä on todella helppoa, koska saat koulutuksesta valmiit materiaalit yksilötyön toteuttamiseen.

Koulutuksen käyneet kurssilaiset ovat soveltaneet oppeja mm. psykiatrisilla poliklinikoilla, erityisryhmien asumispalveluissa, psykoterapeutin vastaanotolla, päihdekuntoutuksessa ja kriisityössä.

"Olen saanut tästä tosi paljon omaan työhöni ja käytän näitä oppeja usean asiakkaan kanssa. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Tämä koulutus on todella hyvä lisä omaan menetelmäpakkiini."

Kouluttajien ja ryhmän tuki oppimiseen, taitojen harjoitteluun ja oman ryhmän suunnitteluun

LivingSkills-verkkovalmennus ei ole vain verkkokurssi, jota käyt yksin omalla koneellasi. Tarjoamme mahdollisuuksia myös ajatusten vaihtoon ja avun pyytämiseen. Tätä varten meillä oma suljettu Facebook-ryhmä, josta saat vertaistukea, kannustusta ja vastauksia kysymyksiisi niin toisilta kurssilaisilta kuin kouluttajiltakin.

Kurssilaisten on mahdollista varata myös henkilökohtaisia livesparraus-verkkotapaamisia kouluttajien kanssa, joissa saat työnohjausta ja konsultaatioapua juuri sinua kiinnostavista aiheista.

"Koulutus toi ryhtiä omaan tekemiseen ja jäsensi sitä, miten omaa työtä voi tehdä entistä strukturoidummin."

Kouluttajamme Janne ja Kaisa

janne

Koulutuksesta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja psykoterapeutti Janne Pöyhtäri ja LivingSkills Taitoryhmämallin kehittäjä HTM Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus DKT:n käytöstä perhetyössä. Janne Pöyhtäri on käyttänyt dialektista käyttäytymisterapiaa hoitosuhde- ja terapiatyössä 2000-luvun puolivälistä sekä yksilö- että parityössä.

 

kaisa-mv-psykoedukaatio

Kaisa Nyberg on perehtynyt dialektiseen käyttäytymisterapiaan vuodesta 2009, ohjannut kahden vuoden ajan DKT-ryhmää, käyttänyt menetelmää hoitosuhdetyössä sekä kouluttanut ja menetelmätyönohjannut muita ammattilaisia mm. perhetyössä ja kriisikeskuksessa. Kaisa on sekä tehnyt käytännön hoitotyötä sairaanhoitajana että opiskellut pääaineenaan soveltavaa psykologiaa yliopistossa.

 

"Ihania kouluttajia ja lisäksi asiantuntijoita, joilta löytyi vankka tietotaito."

"Olin erityisen tyytyväinen käytännönläheisiin ahdistuksensieto- ym. keinoihin ja käytännön esimerkkeihin. Sain hyvää "materiaalia" myös yksilötyöskentelyyn."

Kurssin sisältö

Moduuli 1. Tunnesäätelyvaikeudet ja biososiaalinen teoria
• Tunneherkkyys ja tunnesäätely
• Temperamentti ja persoonallisuus tunnesäätelyn pohjalla
• Itsesäätely, reaktiivisuus ja negatiivinen emotionaalisuus
• Tunneherkkyys ja tunnesäätelyn haasteet
• Biososiaalinen teoria
• Kokemusten ohittaminen tai mitätöinti
• Mitä tunteiden ohittamisesta tai kokemusten mitätöinnistä voi seurata?

Moduuli 2: DKT:n perusteet ja Tässä ja nyt -taidot hoitosuhteessa
• Dialektisen hoitomallin perusteet
• Kognitiivisen käyttäytymisterapian tuliaiset dialektiseen hoitomalliin
• Dialektisen hoitomallin struktuurit
• Hoito-ohjelman vaiheet
• Hyvä asiakassuhde
• Tässä ja nyt -taidot käyttöön hoitosuhteessa
• Tuomitsemattomuus Tässä ja Nyt -taitona
• Harjoitus: Tietoinen keskustelu

Moduuli 3: Yksilötyön perusperiaatteet ja hoitosuhteen aloittaminen
• Miten minun tarinani liittyy asiakkaan tarinaan?
• Vuorovesimalli
• Terapeuttinen suhde
• Hoitoon sitouttaminen ja motivaation ylläpito
• Yksilötyöskentelyn toteuttaminen
• Hoitosuhdetyön sopimukset

Moduuli 4: Dialektiikka ja validaatio sekä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen hoitosuhteessa
• Muutoksen ja hyväksynnän tasapaino
• Hoitosuhdetyön ydintyökalu: validaatio
• Hoitosuhdetyön ydintyökalu: dialektiikka
•Taitovalmennus ryhmässä ja yksilötyöskentelyssä
• Vinkkejä hyväksyvään ja luottamusta lisäävään vuorovaikutukseen
• Mksi kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen on niin tärkeää?
• Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen hoitosuhteessa
• Think-taito haitallisten uskomusten muuttamiseksi

Moduuli 5: Yksilöasiakastyön toteuttaminen käytännössä ja työkaluja siihen
• Viikkokortti
• Taitokartoitus ja räätälöity viikkokortti
• Yksilökäynnin rakenne: mitä joka tapaamisella tehdään?
• Ongelman ketjutus: määrittele ketjutettava toiminta
• Esimerkki ongelman ketjutuksesta
• Ongelman ketjutus vaihe vaiheelta

Moduuli 6: Ratkaisujen generointi ja tunnetaitojen vahvistaminen hoitosuhteessa
• Esimerkki ratkaisun generoinnista
• Ratkaisun generointi vaihe vaiheelta
• Tunnetaitojen vahvistaminen hoitosuhteessa
• Sekundaaritunteiden synty ja vahvistuminen
• Harjoitus: Tee toisin kuin tunne edellyttää

Moduuli 7: Altistaminen ja käyttäytymisen vahvistaminen
• Orientaatio
• Muutosstrategiat
• Käyttäytymisen vahvistaminen
• Altistamisen perusteita

Moduuli 8: Yksilötyön erityisiä strategioita, puhelinkonsultaatio ja ahdistuksensietotaidot hoitosuhteessa
• Yksilötyön strategioita – osa 1
• Yksilötyön strategoita – osa 2
• Miksi rajoista kiinni pitäminen on tärkeää?
• Viisi vaihtoehtoa ahdingossa
• Ahdistuksen sietotaitoja äärimmäisissä tilanteissa
• Puhelinkonsultaatio ahdingon sietotaitojen harjoittelun tukena
• Kriisisuunnitelma

"Materiaalit olivat todella hyviä. Kokonaisuus oli kompakti paketti. Tykkäsin tosi, tosi paljon!"

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

  1. Kokeneiden asiantuntijoiden pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
  2. Kaikki koulutus ja luentomateriaalit
  3. Kouluttajien ja ryhmän tuki suljetussa FB-ryhmässä

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 290 € hintaan (sis. alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

Lisäpalveluna tarjoamme henkilökohtaista sparrausta 150 €/kerta tai pienryhmäkonsultaatioita 100 €/kerta/osallistuja (3-6 osallistujaa/ryhmä). Jos haluat lisäpalveluja, niin ota yhteyttä sähköpostitse Janneen janne.poyhtäri@livingskills.fi

Miten pääset kurssille mukaan?

Saat varattua oman paikkasi omaan tahtiin suoritettavalta kurssilta täältä.

Jos haluat laskun itsellesi, niin valitse maksutavaksi Visma Pay ja lasku. Visma Pay tarjoaa myös maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa erissä.

Jos työnantajasi maksaa koulutuksesi, niin valitse maksutavaksi laskutus yritysasiakkaille ja anna yrityksen laskutustiedot (mieluiten sähköinen laskutusosoite) ja muut tarvittavat lisätiedot (esim. jos laskutus useammassa erässä).

Jos haluat kouluttaa useampia työntekijöitä tai koko työyhteisösi, saat tilattua kurssin työyhteisöllesi täällä. Yli 10 hengen saman työnantajan koulutusryhmät saavat kurssin alennettuun hintaan. Laskutamme yritysasiakkaitamme sähköisesti, kun tarjous on hyväksytty.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa kun ei tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png