LS-text-logo-medium

DKT:n perusteet ja taitoalueet

Kohtaatko työssäsi ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Saanko esitellä: Paikka missä opit täsmällisesti, miten voit auttaa niitä asiakkaitasi, jotka kipeimmin kaipaavat apuasi, mutta jäävät usein vaille tarvitsemaansa...

Seuraavat kurssit alkavat:

 • Syksyn verkkokurssi on avoinna 31.3.2024 asti
 • Kevään verkkokurssi on avoinna 1.3.2024-31.8.2024

Kohtaatko työssäsi ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan? Kaipaatko lisää ymmärrystä tunnesäätelyvaikeuksista ja konkreettisia työvälineitä työhösi?

Olet varmaan huomannut työssäsi, että auttaminen ei ole aina helppoa: jotkut asiakkaistasi ovat niin pulassa omien tunteiden, ihmissuhteiden ja kaiken nielevän ahdistuksen kanssa, että ammattilaiseltakin alkavat keinot loppua.

Usein kyse on taitopuutteista. Ja taitojahan voi aina oppia. Sinä voit oppia uusia auttamisen taitoja ja asiakkaasi voi oppia uusia elämän myrskyissä pärjäämisen taitoja.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi, jota seuraten onnistut niiden kaikkein haastavimpienkin asiakkaittesi kanssa (tutkitusti vaikuttava tapa auttaa tunnesäätelyvaikeuksista kärsiviä ihmisiä)

2. Ne keskeiset taidot, joita tarvitset hyvän suhteen luomiseen ja tehokkaaseen auttamiseen (sen jälkeen alat nauttia entistä enemmän työstäsi ja näkemään, miten asiakkaasi oppivat huikeita uusia taitoja)

3. Kannustavan taitovalmentajien ja oppijoiden yhteisön, joiden kanssa oppiminen on sekä helpompaa että hauskempaa

Taitovalmennuksessa harjoiteltavat taidot helpottavat elämää, vahvistavat itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä vähentävät itselle haitallista käyttäytymistä. Näitä taitoja ovat hetkessä eläminen, vuorovaikutustaidot, tunnesäätelytaidot ja ahdistuksen hallintakeinot.

Saat konkreettisia työvälineitä siihen, miten voit tukea asiakkaitasi taitovalmennusryhmissä tai yksilötyössä oppimaan uusia hyvän elämän taitoja. Tutkimme tunnesäätelyvaikeuksiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia asiakkaasi omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi. Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

DKT:n perusteet ja taitoalueet -verkkokurssi on ammatillista täydennyskoulutusta sinulle, joka kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan. Kurssilla opit auttamaan asiakkaitasi tarjoamalla heille taitovalmennusta, jonka tavoitteena on oppia uusia taitoja.

LivingSkills-kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset taitovalmennukseen

DKT:n perusteet ja taitoalueet -verkkokurssin laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkokurssi koostuu 12 itseopiskeltavasta moduulista, jotka aukeavat viikon välein. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja, keskustelua aiheen tiimoilta ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi DKT-taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön joko hoitosuhteessa tai ryhmävalmennuksessa. Saat tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta taitoharjoittelijan elämään. Keskeiset dialektisen käyttäytymisterapian periaatteet ja taitoalueet käydään läpi.

LivingSkills Taitovalmennus – ryhmän ohjaajan menetelmäkoulutus

LivingSkills Taitovalmennus -ryhmämalli koostuu kolmesta neljän viikon moduulista: Vuorovaikutustaidot, Tunnetaidot ja Ahdistuksen hallintataidot. Jokaisessa moduulissa harjoitellaan myös tietoisuustaitoja. Ryhmässä ja ryhmäkertojen välillä tehtävien kotitehtävien avulla opetellaan tarkkailemaan oman käyttäytymisen syitä ja seurauksia ja sitä, kuinka käyttäytymiseen voi vaikuttaa. LivingSkills Taitoryhmämallia on käytetty muun muassa päihdeperhekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kriisikeskuksessa.

Kurssi sisältää menetelmäkoulutuksen LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisesta. Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi ryhmämalli, ryhmän struktuurit, asiakkaiden valinta ja sitouttaminen ja ryhmien käynnistäminen

"Etäkoulutus oli hyvä asia: ei puuduttavaa istuskelua luentosalissa, huonoilla tuoleilla, vaan kotona/töissä voi vaihtaa paikkaa/asentoa ja vaikka jumpata/tehdä ruokaa samalla kun kuuntelee luentoja."

Materiaalipankki ryhmien ohjaamiseen tai taitojen opettamiseen yksilötyössä

Taitoryhmän käynnistäminen omassa työssä on todella helppoa, koska saat koulutuksesta valmiit materiaalit ryhmien toteuttamiseen. Materiaalipankista löytyvät valmiiksi mietityt ryhmän struktuurit, materiaalit niin ryhmien suunnitteluun, markkinointiin kuin käynnistämiseenkin, sekä eri kerroilla opetettavat taitoharjoitukset ja ryhmässä käytettävät materiaalit.

Koulutuksen käyneet kurssilaiset ovat käynnistäneet tai käynnistämässä ryhmiä mm. nuorisopsykiatrian poliklikinkalle, psykiatriseen sairaalaan ja poliklinikkatyöhön, erityisryhmien asumispalveluihin, koulukiusaamisen ehkäisyyn, nuorille sosiaalisten taitojen oppimiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, opettajille, päihdekuntoutukseen ja lapsiperheiden tukipalveluun koulupudokkaille. Lisäksi on ideoitu taitoryhmää sairastuneiden läheisille, harjoitusryhmää nepsy-nuorille, teemaryhmiä yhden taitoryhmän (esim. tunnetaidot) harjoitteluun, lapsi–vanhempi -ryhmää, luovan toiminnan ryhmää psyykkisesti sairastuneille ja tunnetaitoryhmää vanhemmille.

"Oli helppoa käynnistää ryhmä omalla työpaikalla, kun kaikki materiaalit olivat valmiina, ja struktuurit mietitty."

Kouluttajien ja ryhmän tuki oppimiseen, taitojen harjoitteluun ja oman ryhmän suunnitteluun

LivingSkills-verkkovalmennus ei ole vain verkkokurssi, jota käyt yksin omalla koneellasi. Tarjoamme mahdollisuuksia myös ajatusten vaihtoon ja avun pyytämiseen. Tätä varten meillä oma suljettu Facebook-ryhmä, josta saat vertaistukea, kannustusta ja vastauksia kysymyksiisi niin toisilta kurssilaisilta kuin kouluttajiltakin.

Kurssilaisten on mahdollista varata myös henkilökohtaisia livesparraus-verkkotapaamisia kouluttajien kanssa ja suunnitelmissa on myös verkkolivetapaamisia, joissa saat työnohjausta ja konsultaatioapua juuri sinua kiinnostavista aiheista.

"Olin tyytyväinen koulutuksen monipuolisuuteen. Kouluttajien osaamiselle isot plussat! Olin myös tyytyväinen siihen, että saatiin välitehtäviä. Kaikki tehtävät ja harjoitukset olivat hyviä. Myös faktatieto."

Kouluttajamme Janne ja Kaisa

janne

Koulutuksesta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja psykoterapeutti Janne Pöyhtäri ja LivingSkills Taitoryhmämallin kehittäjä HTM Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus DKT:n käytöstä perhetyössä. Janne Pöyhtäri on käyttänyt dialektista käyttäytymisterapiaa hoitosuhde- ja terapiatyössä 2000-luvun puolivälistä sekä yksilö- että parityössä.

 

kaisa-mv-psykoedukaatio

Kaisa Nyberg on perehtynyt dialektiseen käyttäytymisterapiaan vuodesta 2009, ohjannut kahden vuoden ajan DKT-ryhmää, käyttänyt menetelmää hoitosuhdetyössä sekä kouluttanut ja menetelmätyönohjannut muita ammattilaisia mm. perhetyössä ja kriisikeskuksessa. Kaisa on tehnyt sekä käytännön hoitotyötä sairaanhoitajana että opiskelut pääaineenaan soveltavaa psykologiaa yliopistossa.

 

"Ihania kouluttajia ja lisäksi asiantuntijoita, joilta löytyi vankka tietotaito."

"Olin erityisen tyytyväinen käytännönläheisiin ahdistuksensieto- ym. keinoihin ja käytännön esimerkkeihin. Sain hyvää "materiaalia" myös yksilötyöskentelyyn."

Kurssin sisältö

1. Moduuli: Tunnesäätelyn ja dialektisen toiminnan lähtökohdat
Tavoite: Saada tietoa tunnesäätelyn vaikeuksien psykologiasta: lähtökohdat ja vaikutukset käyttäytymiseen

 • Mitä ovat persoonallisuushäiriöt?
 • Tunne-elämän epävakaus
 • Miten tunnesäätelyvaikeudet saavat alkunsa – biososiaalinen teoria
 • Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys
 • Miten tunnesäätelyvaikeudet ilmenevät käytännössä?

2. Moduuli: Dialektisen hoitomallin perusteet toiminnan viitekehyksenä
Tavoite: Saada valmiuksia toteuttaa ryhmähoidossa huomioitavia dialektisia strategioita

 • Johdanto dialektiseen toimintamalliin
 • Dialektisen toimintamallin perusteet
 • Dialektisen toimintamallin struktuurit: yksilötyö, taitovalmennus, konsultaatiotiimi ja puhelintuki
 • LivingSkills Tunnetaito -työkalu hoitosuhteen työvälineenä

3. Moduuli: Taitovalmennusryhmämallin esittely ja motivaation herättäminen
Tavoite: Saada valmiudet ryhmähoidon käynnistämiseen

 • Taitovalmennusryhmän struktuurit
 • Eväitä motivointiin
 • Kokemuksia taitovalmennusryhmistä

4. Moduuli: Orientaatio taitovalmennukseen
Tavoite: Tutustua harjoiteltaviin DKT-taitoihin

 • Johdatus Tässä ja Nyt -taitoihin
 • Johdatus Vuorovaikutustaitoihin
 • Johdatus Tunnetaitoihin
 • Johdatus Ahdistuksen hallintataitojen harjoitteluun

5. Moduuli: Yksilötyön toteutus dialektisessa käyttäytymisterapiassa
Tavoite: Saada valmiuksia DKT:n hyödyntämiseen hoitosuhdetyössä

 • Yksilötyön perusperiaatteet
 • Esimerkki dialektisesta asiakastyöstä – muutos ja validointi
 • Validointi eli todentaminen hoitosuhteen työvälineenä
 • Käyttäytymisanalyysi
 • Yksilötapaamisten toteuttaminen
 • Puhelinkonsultaatio

6. Moduuli: Yksilöasiakastyön työvälineitä
Tavoite: Saada käytännön työvälineitä yksilötyöhön

 • Ketjutuksen tekeminen
 • Esimerkki ketjutuksesta
 • Ratkaisuanalyysi
 • Esimerkki ratkaisuanalyysista
 • Muutosstrategiat
 • Työvälineitä yksilötyöhön

7. Moduuli: Taitovalmennusryhmien käynnistäminen
Tavoite: Saada valmiudet ryhmien käynnistämiseen

 • Ryhmien käynnistäminen: ryhmänohjaajan checklist
 • Ryhmien markkinointi ja ryhmäläisten sitouttaminen
 • Ryhmän säännöt ja hoitosopimus

8. Moduuli: Tässä ja Nyt -taitojen taitovalmennus
Tavoite: Saada käytännön taitoja tietoisuustaitojen opettamiseen asiakkaille

 • Esimerkki tietoisuustaitoryhmän toteutuksesta
 • Tässä ja Nyt -taitoharjoituksia
 • Kuvaileva havainnointi ja huomion keskittäminen
 • Huomion keskittäminen nykyhetkeen
 • Viisas mieli
 • Tuomitsemattomuus

9. Moduuli: Vuorovaikutustaitojen taitovalmennus – osa 1
Tavoite: Saada työvälineitä vuorovaikutustaitojen opettamiseen asiakkaille käytännössä

 • Vuorovaikutustaidot eri tilanteissa
 • GIVE-taito hyvän suhteen luomiseksi

10. Moduuli: Vuorovaikutustaitojen taitovalmennus – osa 2
Tavoite: Saada käytännön taitoja vuorovaikutustaitojen opettamiseen asiakkaille

 • Vuorovaikutusryhmien struktuurit ja tehokas pyytäminen (DEARMAN)
 • Esimerkki Vuorovaikutustaito -ryhmästä (FAST ja ein sanominen)

11. Moduuli: Tunnetaitojen taitovalmennus
Tavoite: Saada työvälineitä tunnetaitojen opettamiseen asiakkaille käytännössä

 • Esimerkki tunnetaitoryhmästä
 • Tunnetaidot ja validointi
 • Tunnetaitoharjoituksia ryhmiin ja yksilötyöhön
 • Ongelmallisen käyttäytymisen yhteys tunteisiin

12. Moduuli: Ahdistuksen hallintataitojen taitovalmennus
Tavoite: Saada työvälineitä ahdistuksen hallintataitojen opettamiseen asiakkaille käytännössä

 • Esimerkki Ahdistuksen hallinta -ryhmästä
 • Harjoituksia ahdistuksen hallintaan
 • Hetken parantaminen
 • Radikaali hyväksyminen
 • Tietoisuustaitoharjoituksia ahdingon sietoon
 • Puolesta ja vastaan -lista
 • Ahdingonsietotaitoja kehon ja aistien avulla
 • Ajatusten kääntäminen muualle
 • Ensiapupakki ahdinkoon

"Olin koulutukseen todella tyytyväinen. Ei tule mieleen talla hetkellä kehitettavää ?"

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

 1.  Kokeneiden asiantuntijoiden pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
 2.  Ryhmänohjaamisen menetelmäkoulutuksen
 3.  Oman ryhmäidean työstämisen ja henkilökohtaisen palautteen suunnitelmasta (voit käyttää taitovalmennusta myös yksilötyön työvälineenä, jos ryhmät ei ole sinun juttusi)
 4. Materiaalipankki ryhmien käynnistämiseen
 5. Kaikki koulutus ja luentomateriaalit
 6. Kouluttajien ja ryhmän tuki suljetussa FB-ryhmässä

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 490 € hintaan (sis.alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

Lisäpalveluna tarjoamme henkilökohtaista sparrausta 150 €/kerta tai pienryhmäkonsultaatioita 100 €/kerta/osallistuja (3-6 osallistujaa/ryhmä). Jos haluat lisäpalveluja, niin ota yhteyttä sähköpostitse Janneen janne.poyhtäri@livingskills.fi

Tulossa on myös verkkokurssin käyneille kohdennettuja ryhmäsparraus-iltapäiviä, joissa annetaan työnohjausta ja pureudutaan verkkokurssin käyneiden kurssilaisten omiin kysymyksiin sekä harjoitellaan uusia taitoharjoituksia asiakastyöhön. Verkkosparraukset toteutetaan Zoomin välityksellä, ja niistä saat lisää tietoa lähempänä.

Miten pääset kurssille mukaan?

 

Saat varattua oman paikkasi seuraavalle kurssille klikkaamalla ILMOITTAUDU KURSSILLE- painiketta.

Jos haluat laskun itsellesi, niin valitse maksutavaksi Visma Pay ja lasku. Visma Pay tarjoaa myös maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa erissä.

Jos työnantajasi maksaa koulutuksesi, niin valitse maksutavaksi laskutus yritysasiakkaille ja anna yrityksen laskutustiedot (mieluiten sähköinen laskutusosoite) ja muut tarvittavat lisätiedot (esim. jos laskutus useammassa erässä).

Jos haluat kouluttaa useampia työntekijöitä tai koko työyhteisösi, saat tilattua kurssin työyhteisöllesi täällä. Yli 10 hengen saman työnantajan koulutusryhmät saavat kurssin alennettuun hintaan. Laskutamme yritysasiakkaitamme sähköisesti, kun tarjous on hyväksytty.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa kun ei tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png