LS-text-logo-medium

LivingSkills ED -taitovalmennus syömishäiriöön sairastuneen läheisille

Perhepohjaisen hoidon ABC

Saanko esitellä: Paikka missä opit täsmällisesti, miten voit tehokkaasti auttaa syömishäiriöön sairastunutta läheistäsi selättämään syömishäiriön

Onko läheisesi sairastunut syömishäiriöön? Oletko ymmälläsi ja peloissasi? Pohditko, mitä voit tehdä? Kaipaatko lisää ymmärrystä syömishäiriöistä ja konkreettisia keinoja auttaa läheistäsi toipumaan?

Yhden perheenjäsenen sairastuminen syömishäiriöön vaikuttaa koko perheeseen. Olet ehkä huomannut, että sairaus ei näy vain ruokapöydässä, vaan se kontrolloi, manipuloi ja kaventaa kaikkea elämää.

Vaikka sairastuminen ei ole sinun tai muun perheen vika, jotkut perheenjäsenten luontaiset tavat regoida tilanteesen voivat ylläpitää syömishäiriöoireilua ja hidastaa toipumista. Hyödyttömillä reaktiomalleilla uuvutat myös itsesi.

Usein kyse on taitopuutteista. Ja taitojahan voi aina oppia. Sinä voit oppia uusia läheisesi auttamisen taitoja ja sairastunut voi oppia uusia tervehtymiseen tarvittavia taitoja.

Kun opitte uusia parempia tapoja reagoida syömishäiriöön, toipuminen tehostuu ja perherauha palaa.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi, jota seuraten onnistut auttamaan läheistäsi (tutkitusti vaikuttava tapa auttaa syömishäiriöistä kärsiviä ihmisiä)

2. Ne keskeiset taidot mitä tarvitset sairastuneen tukemiseen ja tehokkaaseen auttamiseen (sen jälkeen saat lisää voimavaroja ja näet konkreettisesti, miten koko perhe oppii uusia taitoja)

3. Kannustavan taitovalmennettavien yhteisön, jolloin saat vertaistukea ja uusien taitojen oppiminen on sekä helpompaa että hauskempaa

Syöjotain

LivingSkills ED -verkkovalmennus syömishäiriöön sairastuneiden läheisille on tarkoitettu sinulle, jonka läheinen on sairastunut syömishäiriöön. Valmennuksessa opit tunnistamaan omia reaktiomallejasi ja poisoppimaan sairautta ylläpitävästä käyttäytymisestä. Tämän tilalle opit uusia sairauden selättämiseen tarvittavia taitoja.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat tutkitusti syömishäiriön ennustetta ja vähentävät läheisten kokemaa kuormitusta. Perhepohjaisessa hoidossa perhe nähdään voimavarana.  Syömishäiriöön sairastuneiden perheenjäseniä valmennetaan auttamaan sairastunutta taistelemaan syömishäiriötä vastaan. Menetelmän hyötyjä on nopeampi painon korjaantuminen, joka parantaa hoidon ennustetta huomattavasti, sairaalahoitotarpeen väheneminen ja 73 % pienempi uusiutumisriski hoidon jälkeen kuin yksilöterapiaan perustuvilla menetelmillä.

Taitovalmennuksessa opit, miten voit parhaiten auttaa sairastunutta toipumaan perhepohjaisen hoidon New Maudsley -menetelmää hyödyntäen. Saat konkreettisia työvälineitä siihen, miten voit oppia uusia syömishäiriön selättämiseen tarvittavia taitoja. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita voit hyödyntää omassa elämässäsi. Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja oman perheeseesi tilanteeseen sovellettavaksi.

New Maudsley -menetelmä on kehitetty lisäämään läheisten ymmärtämystä ja auttamistaitoja. Se toimii myös tilanteissa, joissa aikuinen syömishäiriöön sairastunut tarvitsee tukea toipumiseensa.

LivingSkills-kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset taitovalmennukseen

LivingSkills ED syömishäiriöön sairastuneiden läheisille -verkkovalmennuksen laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkovalmennus koostuu 10 itseopiskeltavasta moduulista, joita voit katsoa omaan tahtiin. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä. Koko kurssin laajuus on noin 10 tuntia videoluentoja ja lisäksi tehdään välitehtäviä.

Taitovalmennuksen tavoitteena on antaa tuhti tietopaketti syömishäiriöoireilun muodoista sekä sitä laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä ja työkaluja hankalista tilanteista selviämiseen kotona. Lisäksi opit keinoja keskusteluun ja sairastuneen motivointiin kohti toipumista.

Valmennuskerroilla käsiteltäviä asioita ovat mm.:

 • Mitä syömishäiriöt ovat ja miksi niihin sairastutaan?
 • Millaista syömishäiriökäyttäytyminen on?
 • Syömishäiriön ulkoistaminen ja yhteinen rintama
 • Läheisten reaktiomallit
 • Ravitsemustila ja sen korjaaminen
 • Ruokailujen tukeminen
 • Hankalat tilanteet ja sairastuneen "räjähtäminen"
 • Läheisen oma jaksaminen
 • Kommunikointi sairastuneen kanssa

"Tämä kurssi oli mahtava! Esimerkit hyvistä ja huonoista tavoista keskustella sairastuneen kanssa olivat erittäin tärkeitä, ja juuri sitä mitä tarvitsin koulutuksesta. Tämä kurssi antoi minulle kaiken tarvittavan todellisiin tilanteisiin ja sopivina paloina. Antoi toivoa paranemisesta!"

Miksi läheisten taitovalmennusta tarvitaan?

Yhden perheenjäsenen sairastuminen syömishäiriöön vaikuttaa koko perheeseen. Sairaus ei näy vain ruokapöydässä, vaan se kontrolloi, manipuloi ja kaventaa kaikkea elämää.

Syömishäiriöön sairastuneesta huolehtiminen kuormittaa läheisiä tavalla, jota asiaa tuntemattoman on vaikea ymmärtää. Haasteet ovat aivan erilaisia kuin aiemmin kohdatut ongelmat perheessä.

Vaikka sairastuminen ei olekaan perheen vika, voivat perheenjäsenten vääränlaiset reaktiotavat ylläpitää syömishäiriöoireilua ja hidastaa toipumista. Hyödyttömillä reaktiomalleilla läheiset myös uuvuttavat itsensä.

LivingSkills ED -taitovalmennus syömishäiriöön sairastuneiden läheisille perustuu Maudsleyn sairaalan (Lontoo, UK) kehittämään uuteen Maudsleyn menetelmään, sitä hyödyntäviin läheisille kehitettyihin työpajoihin ja niitä koskeviin tieteellisiin julkaisuihin.

Vaikka verkkovalmennus on tarkoitettu erityisesti rajoittavaan (anoreksia/bulimia ja niiden epätyypilliset muodot, ortoreksia) syömishäiriöön sairastuneiden läheisille, valmennuksesta saatujen kokemusten mukaan siitä hyötyvät myös muihin syömishäiriöihin sairastuneiden läheiset.

Läheisten kouluttaminen auttamisen taidoissa tutkitusti vähentää koettua kuormitusta ja hyödyttää sairastunutta.

Syömishäiriöiden perhehoito on tutkitusti vaikuttavaa ja yksilökeskeistä terapiaa tehokkaampaa. Läheisten tuki ja voimaantuminen vähentää sairastuneen oirehdintaa.

Perhepohjaisessa hoidossa ensisijainen tavoite on läheisten tuella tapahtuva ravitsemuksen palauttaminen normaaliksi sekä nälkiintyneen kehon fyysisen tilan korjaaminen. Ravitsemustilan nopea korjaaminen on tärkeää, sillä aliravitsemustilan pitkittyminen suurentaa syömishäiriön kroonistumisen riskiä.

Vasta kun keho ja aivot ovat saaneet riittävästi ravintoaineita, on mahdollista toipua sairauteen liittyvistä muista psyykkisistä oireista kuten ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta.

"Erittäin hyödyllinen koulutus, joka antoi minulle tietoa syömishäiriöstä ja käytännön työkaluja. Ilman tätä tietoa me vanhemmat olisimme hukassa. Tämä koulutus on välttämätön kaikille perheille.”

Digitaaliset työvälineet ja materiaalipankki tueksesi

Uuden toimintamallin omaksuminen on todella helppoa, koska saat koulutuksesta konkreettiset työvälineet oman tilanteen kartoittamiseen ja tukemaan taitojen oppimista. Valmiiksi mietityt tukimateriaalit perhepohjaisen hoidon toteuttamiseen ja sairastuneen tukemiseen löytyvät materiaalipankista.

”Pidin koulutuksen etenemisestä. Esimerkit olivat mahtavia! Aluksi epäröin osallistumista, mutta nyt olen tyytyväinen; Sain paljon hyödyllistä tietoa, vaikka lapseni on jo aikuinen ja elää omillaan."

 

Kouluttajien ja ryhmän tuki oppimiseen ja taitojen harjoitteluun

LivingSkills-verkkovalmennus ei ole vain verkkokurssi, jota käyt yksin omalla koneellasi. Tarjoamme mahdollisuuksia myös ajatusten vaihtoon ja avun pyytämiseen. Tätä varten meillä on oma suljettu keskustelufoorumi, josta saat vertaistukea, kannustusta ja vastauksia kysymyksiisi toisilta kurssilaisilta ja kouluttajilta.

”Koulutus oli meille erittäin hyödyllinen. Perhepohjainen hoito ei toimi ilman vanhempien valmentamista. Käymme hyvin usein koulutusmateriaaleja läpi. Saimme toivoa, emmekä tunteneet itseämme tuomituiksi.”

Kouluttajamme Reita Nyberg

Reita

LT Reita Nyberg

on syömishäiriöiden perhepohjaisen hoidon uranuurtaja Suomessa. Reita on myös Syömishäiriöliiton hallituksen jäsen ja kokemusasiantuntija, jonka oma lapsi parani laihuushäiriöstä perhepohjaisen hoidon menetelmien avulla.

 

Valmennuksen sisältö

1. Moduuli: Mitä ovat syömishäiriöt ja miten ne saavat alkunsa? 

 • Syömishäiriöiden tyypit
 • Miksi syömishäiriöön sairastutaan?
 • Nälkiintymisen vaikutus ihmisen psyykeen ja syömishäiriön laukaisevat tekijät
 • Millaista syömishäiriökäyttäytyminen on?
 • Ahmiminen, pakkoliikunta ja oireilu selviytymismekanismina
 • Mitä sairastuneen pään sisällä tapahtuu?
 • Ulkoistaminen
 • Mitä tapahtuu ennen tilanteen kriisiytymistä ja sen jälkeen?

2. Moduuli: Syömishäiriön hoito, syömishäiriötä ylläpitävät tekijät ja miten läheinen voi auttaa 

 • Syömishäiriöiden hoito
 • Ravitsemustilan ja painon korjaaminen
 • Syömishäiriötä ylläpitävät tekijät
 • Miten läheinen voi auttaa: vuorovaikutuksen merkitys

3. Moduuli: Syömishäiriöoireiluun puuttuminen 

 • Puuttuminen alaikäisen syömishäiriöön
 • Puuttuminen täysikäisen lapsen tai kumppanin syömishäiriöön
 • Miten lähestyä oireilevaa?
 • Vinkkejä keskusteluun

4. Moduuli: Läheisen tunteet ja oma jaksaminen

 • Läheisen tunteet
 • Vanhemmat ja lapsen syömishäiriö
 • Sisarukset ja syömishäiriö
 • Parisuhde ja kumppanin syömishäiriö
 • Traumaattinen kriisi – posttraumaattinen kasvu
 • Oman jaksamisen ylläpitäminen
 • Syömishäiriövapaa aika
 • Tukiverkoston luominen
 • Vertaistuki
 • Keskusteluapu itselle

5. Moduuli: Turvallinen toipumisympäristö: miten muokkaan vuorovaikutusta kotona?

 • Käyttäytymisen ABC-malli
 • Mitä reaktiomallit ovat?
 • Tunteiden näyttämisen reaktiomallit: Meduusa ja Strutsi
 • Suunnan näyttämisen reaktiomallit: Kenguru, Sarvikuono ja Terrieri
 • Mitkä ovat omat reaktiomallini?
 • Reaktiomallit, joihin kannattaa tähdätä: Bernhardilainen, Delfiini ja Norsulauma

6. Moduuli: Läheisen taidot sairastuneen auttamiseksi

 • Läheisen työkalupakki: taitoja vaikeisiin tilanteisiin
 • Tärkeät taidot vaikeassa tilanteessa
 • Mitä tehdä, jos räjähdys uhkaa?
 • Jos yhteinen rintama ei tahdo onnistua kotona

7. Moduuli: Syömishäiriön haastaminen: Ruokailujen tukeminen

 • Ruokailujen tukeminen
 • Vinkkejä ruokapöytään
 • Entä jos syöminen ei onnistu?
 • Jälkilöylyt: ruokailun jälkeen
 • Milloin vastuuta voi alkaa siirtää takaisin sairastuneelle?
 • Miten vastuun siirto tapahtuu?
 • Miten suhtautua veganismiin?

8. Moduuli: Altistaminen

 • Miksi rutiinien rikkominen kannattaa?
 • Altistaminen syömishäiriöiden hoidossa?
 • Kaksi tapaa altistaa
 • Läheisen rooli altistamisessa
 • Kuinka usein altistetaan?

9. Moduuli: Syömishäiriöstä toipuminen ja muutokseen motivoiminen

 • Syömishäiriön vaiheet ja muutosmalli
 • Mitä toipuminen tarkoittaa?
 • Sairauden paheneminen ja takapakin tunnistaminen – miten puuttua?
 • Miksi syömishäiriöstä toivutaan?

10. Moduuli: Motivoiva keskustelu

 • Motivoiva keskustelu syömishäiriöiden hoidossa
 • Keskustelun ansat
 • Esimerkkejä motivoivan keskustelutekniikan käytöstä
 • Muutospuhe
 • Empatian osoittaminen
 • Miten kommunikoida esiharkinta- ja harkintavaiheissa?
 • Miten kommunikoida sairauden muissa vaiheissa?

 

"Toivon, että jokainen vanhempi ohjattaisiin tällaiseen valmennukseen ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Sain enemmän apua tästä kuin mistään terveydenhuollon käynneistä."

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

 1. Kokeneen kouluttajan pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
 2. Syömishäiriön perhepohjaisen hoidon työvälineet käyttöösi
 3. Materiaalipankki perhepohjaisen hoidon toteuttamiseen
 4. Kouluttajien ja ryhmän tuki suljetulla keskustelufoorumilla

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 160 € hintaan (sis.alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

"Huippukoulutus ja -materiaalit! Paras apu tähän mennessä. Toivon, että koulutus on kaikkien saatavilla. Todella tärkeää. Paikkariippumaton apu, kun sitä tarvitsee ja sinulla on aikaa."

Miten pääset kurssille mukaan?

Kurssi on käynnissä non-stop. Voit käydä kurssia omaan tahtiisi.

Voit maksaa osallistumismaksun verkkokaupassa pankkikortilla tai tilisiirrolla, ja Visma Pay tarjoaa myös maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa laskulla tai erissä.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa kun ei tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png