LS-text-logo-medium

LivingSkills ED syömishäiriön hoito

Perhepohjaisen hoidon ABC

Saanko esitellä: Paikka missä opit täsmällisesti, miten voit tehokkaasti auttaa syömishäiriöön sairastuneita asiakkaitasi, jotka kipeimmin kaipaavat apuasi, mutta jäävät usein vaille tarvitsemaansa...

Kohtaatko työssäsi ihmisiä, jotka tarvitsevat apua syömishäiriön selättämiseen? Kaipaatko lisää ymmärrystä syömishäiriöistä ja konkreettisia työvälineitä työhösi?

Olet varmaan huomannut työssäsi, että auttaminen ei ole aina helppoa: jotkut asiakkaistasi ovat niin pulassa oman syömisen, kehonkuvan, tunteiden, ihmissuhteiden ja kaiken nielevän ahdistuksen kanssa, että niin sairastuneen perheeltä kuin ammattilaiseltakin alkavat keinot loppua.

Usein kyse on taitopuutteista. Ja taitojahan voi aina oppia. Sinä ja sairastuneen perheenjäsenet voivat oppia uusia auttamisen taitoja ja asiakkaasi voi oppia uusia tervehtymiseen tarvittavia taitoja.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi, jota seuraten onnistut niiden kaikkein haastavimpienkin asiakkaittesi kanssa (tutkitusti vaikuttava tapa auttaa syömishäiriöistä kärsiviä ihmisiä)

2. Ne keskeiset taidot mitä tarvitset sairastuneen ja perheen tukemiseen ja tehokkaaseen auttamiseen (sen jälkeen alat nauttia entistä enemmän työstäsi ja nähdä konkreettisesti, miten asiakkaasi oppivat huikeita uusia taitoja)

3. Kannustavan taitovalmentajien ja oppijoiden yhteisön, joiden kanssa oppiminen on sekä helpompaa että hauskempaa

Taitovalmennuksessa opit, miten voit parhaiten auttaa sairastunutta toipumaan tekemällä yhteistyötä perheen kanssa.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Saat konkreettisia työvälineitä siihen, miten voi tukea koko perhettä oppimaan uusia syömishäiriön selättämiseen tarvittavia taitoja.

Koulutus antaa valmiuksia hoitaa syömishäiriöön sairastuneita ja tukea heidän perheitään Käypä hoito -suositusten mukaan perhepohjaisen hoidon menetelmää soveltaen. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi. Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

LivingSkills ED -verkkokurssi on ammatillista täydennyskoulutusta sinulle, joka kohtaat työssäsi syömishäiriöön sairastuneita ja heidän perheitään. Kurssilla opit auttamaan asiakkaitasi tarjoamalla heille taitovalmennusta, jonka tavoitteena on oppia uusia taitoja.

LivingSkills-kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset taitovalmennukseen

ED syömishäiriön hoito -verkkokurssin laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkokurssi koostuu 12 itseopiskeltavasta moduulista, jotka aukeavat viikon välein. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja, keskustelua aiheen tiimoilta ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä. Aikaa opiskeluun on hyvä varata noin 2 h/moduuli. Sisältö on jaettu kuitenkin lyhyempiin pätkiin, joten voit opiskella vaikka 20-30 minuuttia kerrallaan. Kurssia voi käydä myös omaan tahtiin, koska moduulit ovat auki vielä 3 kk viimeisen moduulin aukeamisen jälkeen. Koulutuksen laajuus on 3 op.

Koulutuksessa annetaan tietoa syömishäiriöiden psykologiasta, hoitosuhteen merkityksestä ja rakentamisesta sekä perhepohjaisen hoitomenetelmän käytöstä yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan ymmärrystä syömishäiriöistä ja jalkauttaa opittuja menetelmiä erikoissairaanhoidon yksiköiden sekä avohoidon henkilökunnan käytäntöihin.

Koulutuksessa käydään läpi syömishäiriöiden perhelähtöisen hoidon perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön. Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten perheitä tuetaan ja miten sairastunutta autetaan hoitosuhteessa päihittämään syömishäiriö. Tutkimme syömishäiriöihin liittyvää dynamiikkaa ja sen ilmenemistä myös hoitoyhteisössä.

"Etäkoulutus oli hyvä asia: ei puuduttavaa istuskelua luentosalissa, huonoilla tuoleilla, vaan kotona/töissä voi vaihtaa paikkaa/asentoa ja vaikka jumpata/tehdä ruokaa samalla kun kuuntelee luentoja."

Syömishäiriöiden perhepohjaisen hoidon menetelmäkoulutus

Kurssi sisältää menetelmäkoulutuksen Maudsleyn perhehoitomallin toteuttamisesta.

Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan ymmärrystä syömishäiriöistä ja jalkauttaa opittuja menetelmiä niin erikoissairaanhoidon yksiköiden kuin avohoidon työntekijöiden käytäntöihin. Koulutuksessa käydään läpi syömishäiriöiden perhelähtöisen hoidon perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön.

Syömishäiriöiden perhehoito on kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Anoreksian perhepohjainen hoito on nuorilla yksilökeskeistä terapiaa tehokkaampaa Käypä hoito -suosituksen mukaan. Vanhemmat ottavat vastuun potilaan ruokailusta, ovat vähemmän kriittisiä sairastunutta kohtaan ja ulkoistavat sairauden. Vanhempien voimaantuminen vähentää sairastuneen oirehdintaa.

Perhehoidon tehokkuutta selittää se, että perheen tuki sairastuneelle jatkuu vuosia terapian jälkeen terapiassa opittujen tekniikoiden avulla.

Perhepohjaisessa hoidossa ensisijainen tavoite on vanhempien tuella tapahtuva ravitsemuksen palauttaminen normaaliksi sekä nälkiintyneen kehon fyysisen tilan korjaaminen. Ravitsemustilan nopea korjaaminen on tärkeää, sillä aliravitsemustilan pitkittyminen suurentaa syömishäiriön kroonistumisen riskiä.

Vasta kun keho ja aivot ovat saaneet riittävästi ravintoaineita, on mahdollista toipua sairauteen liittyvistä muista psyykkisistä oireista kuten ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta.

12 moduulin verkkovalmennuksen aikana saat perustiedot syömishäiriöiden psykologiasta, hoitosuhteen merkityksestä ja rakentamisesta sekä perhepohjaisen hoitomenetelmän käytöstä yhdessä vanhempien kanssa.

"Olin erityisen tyytyväinen käytännönläheisiin ahdistuksensieto- ym. keinoihin ja käytännön esimerkkeihin. Sain hyvää "materiaalia" myös yksilötyöskentelyyn."

Materiaalipankki taitojen opettamiseen perheelle ja sairastuneelle

Uuden toimintamallin käyttöönotto omassa työssä on todella helppoa, koska saat koulutuksesta valmiit materiaalit perhepohjaisen hoidon toteuttamiseen. Valmiiksi mietityt struktuurit ja materiaalit perheiden ja sairastuneen tukemiseen löytyvät materiaalipankista.

"Olin tyytyväinen kaikkeen, kokonaisuuteen. Kokemusasiantuntijan kertomukset saivat ihan uudella tavalla miettimään syömishäiriötä sairautena sekä sen hoitamista. Aivan mahtavasti puhunut kokemusasiantuntija puhui todella hyvin ja avoimesti omista asioistaan ja sai kuulijat todella vastaanottaviksi, niin että reaktio on ennemmin "noin emme ainakaan halua itse toimia" tai "täytyykin muistaa tuo jatkossa". Tietämykseni syömishäiriöistä ja niihin liittyvistä lieveilmiöistä syventyivät koulutuksen aikana."

Kouluttajien ja ryhmän tuki oppimiseen ja taitojen harjoitteluun

LivingSkills-verkkovalmennus ei ole vain verkkokurssi, jota käyt yksin omalla koneellasi. Tarjoamme mahdollisuuksia myös ajatusten vaihtoon ja avun pyytämiseen. Tätä varten meillä oma suljettu Facebook-ryhmä, josta saat vertaistukea, kannustusta ja vastauksia kysymyksiisi toisilta kurssilaisilta, aiemmin kurssin käyneitä ja kouluttajilta.

Kurssilaisten on mahdollista varata myös henkilökohtaisia livesparraus-verkkotapaamisia kouluttajien kanssa ja suunnitelmissa on myös verkkolivetapaamisia, joissa saat työnohjausta ja konsultaatioapua juuri sinua kiinnostavista aiheista.

Pääkouluttajamme

katja-tenhovirta

TtM, perheterapeutti Katja Tenhovirta

on saanut oppinsa suoraan Lontoosta syömishäiriöiden perhepohjaisen mallin kehittäjiltä Maudsleyn klinikalla.

Katjalla on myös omakohtainen kokemus siitä, miten malli tuotiin menestyksekkäästi Suomeen HYKS:in syömishäiriöklinikalle. Katja, jos joku, osaa kertoa siitä, miten malli saadaan jalkautettua suomalaiseen terveydenhoitoon.

 

Maria Sumia

Lastenlääkäri ja nuorisopsykiatri Maria Sumia

on rautainen ammattilainen, jolla on vankka kokemus syömishäiriöiden hoidosta niin somatiikan, avoterveydenhuollon kuin psykiatrisen laitoshoidon kentältä.

 

Reita MV

LT Reita Nyberg

on syömishäiriöiden perhepohjaisen hoidon ja vanhempien taitovalmennuksen uranuurtaja Suomessa. Hän on kokemusasiantuntija, jonka oma lapsi parani laihuushäiriöstä perhepohjaisen hoidon menetelmien avulla. Reita on toiminut kolme kautta Syömishäiriöliiton hallituksessa.

https://www.linkedin.com/in/reita-nyberg/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FM, syömishäiriöliiton toiminnanjohtaja Kirsi Broström

on monipuolisen kokemuksen omaava syömishäiriöiden asiantuntija ja järjestöammattilainen. Uran aikana ovat tulleet tutuksi sekä mielenterveys-, lastensuojelu- ja perhejärjestöt sekä erilaiset järjestötalot.

janne

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti Janne Pöyhtäri

on psykiatrisesta hoitotyön ammattilainen ja hänellä on mittava työkokemus niin aikuisten kuin lastenkin parissa.

Janne Pöyhtäri on käyttänyt dialektista käyttäytymisterapiaa hoitosuhde- ja terapiatyössä 2000-luvun puolivälistä sekä ryhmissä että yksilötyössä.

"Suosittelen Jannen ja Kaisan vetämää koulutusta kyllä työyhteisössä kaikille mahdollisille kollegoille"

 

kaisa-mv-psykoedukaatio

HTM, sh Kaisa Nyberg

On valmistunut Beardsleen perheinterventiomallin kouluttajaksi ensimmäisten suomalaisten joukossa 2000-luvulla ja perehtynyt Dialektiseen käyttäytymisterapiaan epävakaan persoonallisuuden hoidossa vuodesta 2009. Kaisa on kouluttanut muita ammattilaisia mm. Tampereen ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopistoissa. Kaisalla on myös käytännön kokemusta syömishäiriöiden hoidosta yleissairaalapsykiatrian klinikalta.

 

Kurssin sisältö

OSA I: ORIENTAATIO SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOON JA HUS:N MALLI

1. Moduuli: Ruoka on lääke

 • Perhepohjaisen hoitomallin lähtökohdat
 • Syömishäiriöiden Käypä hoito – yleiset linjaukset
 • Motivaation synty – ravitsemustilan korjaaminen
 • Mitä tiedetään psykososiaalisen hoidon vaikuttavuudesta syömishäiriössä?
 • Case: Perhepohjainen hoito pelasti perheemme

2. Moduuli: Toipumisrohkeus ja perhetyö syömishäiriöiden hoidossa

 • Toipumisrohkeus
 • Perhetyö syömishäiriöiden hoidossa:
 • New Maudsley by LivingSkills ED
 • Ravitsemuskuntoutuksen perusperiaatteet
 • Ravitsemustilan korjaantumisen seuranta Nälkiintymisen vaikutukset -työvälineen avulla

3. Moduuli: Somaattinen ja psykiatrinen hoito

 • Syömishäiriön tunnistaminen
 • Somaattiset samanaikaissairaudet ja erotusdiagnostiikka
 • Psykiatriset samanaikaissairaudet
 • Lääkehoito ja sairaalahoito syömishäiriön hoidossa?
 • LivingSkills Tunnetaito -työvälineen käyttö lasten ja nuorten hoidossa

4. Moduuli: Perhepohjaisen hoidon lähtökohdat ja struktuurit HUS:n mallin mukaan

 • Miksi Hus lähti toteuttamaan perhehoitomallia ja mitä sillä saatiin aikaan?
 • Maudsleyn menetelmän perusteet
 • Miten syömishäiriö vaikuttaa perhedynamiikkaan?
 • Hoitosuhteen käynnistyminen

5. Moduuli: Perhepohjaisen hoidon toteutus hoidon alkuvaiheessa HUS:n mallin mukaan

 • Perheen ensimmäinen tapaaminen: Yhteistyösuhteen rakentaminen
 • Perheen toinen tapaaminen: Perheaterian toteuttaminen syömishäiriöyksikössä
 • Perheen kanssa työskentely ensimmäisessä vaiheessa: Sairauden oireiden haastaminen

6. Moduuli: Perhepohjaisen hoidon toinen ja kolmas vaihe HUS:n mallin mukaan

 • Perheen kanssa työskentely toisessa vaiheessa: Suuntautuminen tulevaisuuteen
 • Perheen kanssa työskentely kolmannessa vaiheessa: Hoitosuhteen päättäminen
 • Voiko perhepohjaista toimintamallia soveltaa aikuisten hoitoon?
 • Relapsien ehkäisysuunnitelma

OSA II: PERHEEN JA SAIRASTUNEEN TUKEMINEN

7. Moduuli: Mitä perheessä tapahtuu, kun syömishäiriö alkaa pyörittää perhettä?

 • Mitä perheessä tapahtuu, kun perheenjäsen sairastuu syömishäiriöön?
 • Perheen hyödyntäminen syömishäiriön hoidossa
 • Läheisten motivoiminen hoidon tueksi
 • Kenguruita ja sarvikuonoja perheessä ja työyhteisössä
 • ED kuormitus -työvälineen käyttö tilannekartoituksessa

8. Moduuli: Vanhempien ja työntekijöiden yhteistyö

 • Vanhempien ja työntekijöiden rooli toipumisessa
 • Yhteinen rintama
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Yhteenveto ja kertaus
 • ED läheisen taidot -työkalun käyttö perhetyössä

9. Moduuli: Ruokailujen tukeminen perhepohjaisessa hoidossa

 • Miten varmistua riittävästä ravitsemuksesta ilman ateriasuunnitelmaa?
 • Ruokailutilanteiden haasteet
 • Ruokailuiden tukeminen
 • Edistymisen seuranta
 • Kouluruokailun toteuttaminen

10. Moduuli: Konsteja tunnetyöskentelyyn ja motivointiin

 • Konsteja motivointiin
  Esimerkki DKT:n käytöstä – validointi ja tee toisin kuin tunne edellyttää
 • Konsteja tunnetyöskentelyyn
 • Kokemuspuheenvuoro toipumisesta: mikä minua auttoi ja mikä ei?
 • Sairastuneen toimintakyvyn arviointi ED Toipumisrohkeus -työvälineellä

11. Moduuli: Konsteja ahdistuksen hallintaan

 • Tässä ja Nyt -taitoja ahdistuksen lievittämiseen
 • Konsteja ahdistuksen hallintaan
 • Interventiotyövälineen käyttö yksilötyössä

12. Moduuli: Perheen tukeminen, työvälineitä ja kokemuksia

 • Sisarusten tukeminen Beardsleen mallin mukaan
 • Vanhempien vertaisryhmätoiminnan käynnistäminen
 • Materiaalipankin esittely
 • Kuvakortit ja LivingSkills-työvälineet perhetyön ja hoitosuhteen tueksi
 • Vanhemman kokemuspuheenvuoro: Näin opin auttamaan lastani

"Olin koulutukseen todella tyytyväinen. Ei tule mieleen talla hetkellä kehitettavää ?"

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

 1.  Kokeneiden asiantuntijoiden pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
 2. Syömishäiriön perhepohjaisen hoidon menetelmäkoulutuksen
 3. Materiaalipankki perhepohjaisen hoidon toteuttamiseen
 4. Kaikki koulutus ja luentomateriaalit
 5. Kouluttajien ja ryhmän tuki suljetussa FB-ryhmässä

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 579 € hintaan (sis.alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

Lisäpalveluna tarjoamme henkilökohtaista sparrausta 150 €/kerta tai pienryhmäkonsultaatioita 100 €/kerta/osallistuja (3-6 hengen ryhmille). Jos haluat lisäpalveluita, niin laita niistä pyyntö tilauksen "lisätiedot"-kenttään, niin otamme sinuun yhteyttä.

Tulossa on myös verkkokurssin käyneille kohdennettuja ryhmäsparraus-iltapäiviä, joissa annetaan työnohjausta ja pureudutaan verkkokurssin käyneiden kurssilaisten omiin kysymyksiin. Verkkosparraukset toteutetaan Zoomin välityksellä, ja niistä saat lisää tietoa lähempänä.

"Kiitos vielä hyvästä koulutuksesta! Ensimmäinen etäkoulutus, jossa mielenkiinto pysyi yllä!"

Miten pääset kurssille mukaan?

Saat varattua oman paikkasi seuraavalle syksyllä 2023 alkavalle kurssille täältä. Kurssi on avoinna 5.9.2023- 5.4.2024.

Jos haluat laskun itsellesi, niin valitse maksutavaksi Visma Pay ja lasku. Visma Pay tarjoaa myös maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa erissä.

Jos työnantajasi maksaa koulutuksesi, niin valitse maksutavaksi laskutus yritysasiakkaille ja anna yrityksen laskutustiedot (mieluiten sähköinen laskutusosoite) ja muut tarvittavat lisätiedot (esim. jos laskutus useammassa erässä).

Jos haluat kouluttaa useampia työntekijöitä tai koko työyhteisösi, pyydä tarjous täällä. Koulutuksen työntekijäkohtainen hinta laskee suhteessa ryhmän kokoon, kun ryhmässä on vähintään 10 henkeä. Laskutamme yritysasiakkaitamme sähköisesti, kun tarjous on hyväksytty.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa kun ei tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png