LivingSkills-motivointityövälineet sopimusehdot

Sopimuksen syntyminen

LivingSkills-motivointityövälineet yksinyrittäjille -palvelulisenssin hankkiminen LivingSkills-verkkokaupasta johtaa palvelusopimuksen syntymiseen LivingSkills Oy:n ja palvelulisenssin hankkineen yrityksen välillä.

Sopimuksen osapuolet

Palveluntuottaja on LivingSkills Oy (Y-tunnus 2734306–2) ja tilaaja on palvelulisenssin hankkinut yritys.

Palvelun sisältö

Työvälineen käyttöönotto
Luomme palveluna tilaajalle yksityisen käyttöympäristön ja perustamme käyttäjätilin yhdelle työntekijälle ja järjestämme käyttöönottokoulutuksen itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina.

Työvälineiden käyttöoikeus
LivingSkills-motivointityövälineet yksinyrittäjille -palvelulisenssi sisältää palvelusopimuksen mukaan:

 • Basic: 2 työvälinettä
 • Silver: 4 työvälinettä
 • Gold: 7 työvälinettä

Palvelu sisältää digitaalisen työvälineen käyttöoikeuden yhdelle käyttäjälle, ohjelmistopäivitykset ja tietojen tallennuksen sopimuksen mukaiseksi ajaksi. Käyttäjän lisäämien asiakkaiden määrää ei ole rajoitettu. Silver- ja Gold-sopimukset sisältävät etätuen käyttäjälle.

LivingSkills Oy omistaa ohjelmiston. Asiakas omistaa asiakaskohtaisen yksilöidyn tiedon. LivingSkills Oy:llä ei ole oikeuksia käyttää asiakaskohtaisia yksilöityjä tietoja omiin tutkimus- ja tuotekehittelytarkoituksiin.

Palvelun toimitus
Digitaalinen sovellus toimitetaan tilaajalle kahden arkipäivän kuluessa. Kun tilaaja aloittaa digitaalisen LivingSkills-työvälineen käytön, palveluntuottaja sitoutuu pitämään veloituksetta käyttöönottokoulutuksen itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina.

Lisäpalveluna on mahdollista hankkia yksi – kolme 60 min verkkokonsultaatiota työvälineen käytöstä asiakastyössä.

Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan tilaajan yhteydenottoon kolmen työpäivän sisällä sen saapumisesta. Palveluntuottaja on velvollinen korjaamaan työvälineissä mahdollisesti ilmenevät virheet kohtuullisen ajan sisällä reklamaatiosta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa tilaajasta johtuvista ongelmista työvälineen toiminnassa tai sen käytössä.

Tilaajan vastuu

Tilaajan vastuulla on tiedostojen ja mahdollisten paperitulosteidensa sekä digitaalisen version käyttäjätunnusten ja tunnuslukujen huolellinen säilyttäminen niin, etteivät työvälineet päädy tämän sopimuksen ulkopuolisten käyttöön. Tilaaja on velvollinen korvaamaan LivingSkills Oy:lle aiheutuneen taloudellisen vahingon, jos työväline on tilaajan toimesta tai vakavan laiminlyönnin tai törkeän huolimattomuuden seurauksena päätynyt kolmannen osapuolen
käyttöön. Ohjelmiston vuokraaminen eteenpäin tai käyttöoikeuden luovuttaminen ilman palveluntuottajan lupaa on kielletty.

Tietosuojan toteuttaminen

LivingSkills-työväline on toteutettu siten, että se noudattaa ja sitä käytettäessä voidaan noudattaa voimassa olevaa Suomen ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä, joka ohjaa mm. rekisterinpitoa, henkilötietojen käsittelyä sekä viranomaisten toimintaa.

Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan tuotteen tietosuojan toteutumisesta ja pyynnöstä toimittamaan tilaajalle yrityksen tietoturva- ja tietosuojadokumentin. Palveluntuottaja antaa luvan ohjelman ulkopuoliselle tietoturva-auditoinnille tilaajan toimesta. Palveluntarjoajalla on oikeus luoda käyttäjätunnukset tilaajan ympäristöön vianselvitystä ja virheenkorjausta varten. Palveluntarjoaja noudattaa kaikissa toimenpiteistään tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaisia ehtoja.

Palvelun käyttöä varten toimitamme tilaajalle tunnuksen ja linkin salasanan luomiseksi. Tämän jälkeen tilaaja vastaa siitä, että henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ei luovuteta muille käyttäjille ja tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaisia ehtoja noudatetaan. Tilaajan on ilmoitettava sovelluksen käytöstä tietojen keruuseen tilaajan vastuulla olevan henkilöstörekisterin kohdassa 8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet a. sähköiset ylläpitojärjestelmät.

Tilaajan vastuulla on tiedostojen ja mahdollisten paperitulosteidensa sekä digitaalisen version käyttäjätunnusten ja tunnuslukujen huolellinen säilyttäminen niin, etteivät työvälineet päädy tämän sopimuksen ulkopuolisten käyttöön. Salasanoja ei koskaan lähetetä suojaamattomina tai säilytetä salaamattomina. Järjestelmää käyttävällä organisaatioilla on velvollisuus valvoa kuka asiakas-/potilastietoja käsittelee tai minne niitä luovutetaan. Ohjelma kerää GDPR-direktiivin mukaisesti lokitietoa siitä, kuka ohjelmaa on käyttänyt.

Immateriaalioikeudet

LivingSkills omistaa ohjelmiston sekä kaikkien työvälineiden sisällön immateriaalioikeudet. Kysymyspatteristojen kopiointi tai käyttö ilman maksettua lisenssiä on kielletty.

Sopimushinta ja maksuehdot

Käyttäjäkohtainen hinnoittelu.

 • LivingSkills Basic -työvälinepaketin kustannus yhdelle käyttäjälle on 19,90 € / käyttäjä / kuukausi.
  LivingSkills Basic -työvälinepaketin vuosikustannus on 238,80 euroa. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • LivingSkills Silver -työvälinepaketin kustannus yhdelle käyttäjälle on 29,90 € / käyttäjä / kuukausi.
  LivingSkills Silver -työvälinepaketin vuosikustannus on 358,80 euroa. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • LivingSkills Gold -työvälinepaketin kustannus yhdelle käyttäjälle on 39,90 € / käyttäjä / kuukausi.
  LivingSkills Gold -työvälinepaketin vuosikustannus on 478,80 euroa. Hintaan lisätään alv 24 %.

Maksuehdot. Sopimushinta veloitetaan 14 vrk maksuttoman kokeilun jälkeen. Liittymismaksu on 0,10 . Kaikkiin hintoihin lisätään alv. Vuosittainen käyttölisenssi maksetaan yhdessä erässä etukäteen. Maksuehto on 14 päivää.

Mikäli palvelupaketti muuttuu, Iaskutusperuste tarkistetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Tilaaja voi päivittää
tilausta seuraavalle tasolle kesken tilauskauden ja saada siten lisää työvälineitä käyttöön. Mikäli sopimusta päivitetään kesken kauden laajemmaksi, niin erotus laskutetaan erikseen. Mikäli sopimus vaihdetaan pienempään pakettiin, niin tämä onnistuu uuden laskutuskauden alusta.

Hintojen tarkistus. LivingSkills Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen kohtuulliseen tarkistamiseen, kuitenkin aikaisintaan 12 kk kuluttua tämän sopimuksen syntymisestä.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus alkaa, kun tilaaja aloittaa ilmaisen kokeilujakson. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Sopimuksen irtisanominen. Mikäli tilaaja haluaa irtisanoa sopimuksen, sen voi tehdä kokeilujakson aikana. Kokeilujakson jälkeen irtisanomisaika on 2 kk. Jatkuvan sopimuksen irtisanominen täytyy tehdä kirjallisena. Sopimus voidaan irtisanoa kesken sopimuskauden toisen sopimusosapuolen toimesta, mikäli tämän sopimuksen noudattamisessa ilmenee vakavia puutteita, väärinkäytöksiä tai laiminlyöntejä. Jos vuosittainen sopimushinta kuluvalta vuodelta on jo laskutettu, palveluntuottaja ei ole velvollinen palauttamaan jo perittyjä maksuja, ellei irtisanomisen syynä ole palveluntuottajan väärinkäytös tai vakava Iaiminlyönti, mikäli sopimus irtisanotaan.

Muutokset ja lisäykset. Kaikki muutokset ja lisäykset sopimukseen tehdään kirjallisena.

Muut sopimusehdot ja oheiskulut

Sopimusehdot. Noudatamme toimeksiannoissamme JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2015).

Käytettävä selain. LivingSkills-palvelun käyttöä tuetaan seuraavien selainten nykyisellä tai edellisellä pääversiolla:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Microsoft Edge

Referenssioikeus. Toimittajalla on lupa käyttää tilaajaa referenssinä palveluidensa markkinoinnissa. LivingSkills saa hyväksytyn sopimuksen perusteella mainita markkinointi- ja myyntimateriaalissaan, että tilaaja on LivingSkills Oy:n asiakas.

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png