LS-text-logo-medium

LivingSkills Psykoedukaatio

 

Konkreettisia työkaluja psykoosisairauteen sairastuneen ja hänen perheensä tukemiseen.

Saanko esitellä: Paikka missä opit täsmällisesti, mitä tietoa ja minkälaista tukea psykoosisairauteen sairastunut ja hänen läheisensä tarvitsevat.

Haluatko saada perustietoa yleisimmistä psyykkisistä sairauksista ja niiden hoidosta? Haluatko auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään pärjäämään sairauden kanssa ja ennaltaehkäisemään sairauden pahenemisvaiheita?

LivingSkills Psykoedukaatio -verkkokurssi on ammatillista täydennyskoulutusta sinulle, joka kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea elämään psykoosisairauden kanssa.

Saat omaan tahtiin suoritettavalta verkkokurssilta konkreettisia työkaluja helpottamaan psykoosisairauteen sairastuneen henkilön ja hänen perheensä elämää.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi, jota seuraten onnistut niiden kaikkein haastavimpienkin asiakkaittesi kanssa (tutkitusti vaikuttava tapa auttaa psyykkisesti sairastuneita ihmisiä)

2. Ne keskeiset taidot mitä tarvitset hyvän suhteen luomiseen ja tehokkaaseen auttamiseen (sen jälkeen alat nauttia entistä enemmän työstäsi ja näkemään, miten asiakkaasi oppivat huikeita uusia taitoja)

3. Kannustavan ja selkeän struktuurin, jota noudattamalla saat ryhtiä omaan työskentelyyn (josta tulee samalla helpompaa ja hauskempaa)

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysyksiköiden työntekijöille, mutta siitä hyötyvät myös sairastuneet ja läheiset.

Psykoedukaation vaikuttavuudesta psykoosisairauksien hoidossa on erittäin vahvaa tutkimusnäyttöä. Psykoedukaation tulisikin aina olla osa psyykkisesti sairastuneen hoitoa ja kokonaiskuntoutusta. Erityisen tärkeää se on perhetyössä ja ensi kertaa psykoosiin sairastuessa.

Psykoedukaatio-verkkokurssin tavoitteena on oppia käyttämään psykoedukaatiota osana kuntoutusta. Kurssilla opit auttamaan asiakkaitasi tarjoamalla heille psykoedukatiivista taitovalmennusta, jonka tavoitteena on saada lisää tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä oppia uusia sairauden kanssa pärjäämisen taitoja.

Kun sairastunut ja hänen läheiset saavat riittävästi tietoa ja käytännön työkaluja sairauden hallintaan, saat kestävämpiä ja parempia tuloksia kuntoutuksessa.

Voit auttaa ihmistä selviytymään elämästä psykoosisairauden kanssa, vahvistaa kuntoutusmotivaatiota ja kannustaa sairastunutta ja hänen läheisiään aktiivisempaan osallistumiseen.

Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä ja strategioita, joita voit opettaa asiakkaillesi ja hyödyntää omassa työssäsi. Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja motivointiin ja psykoedukaation toteuttamiseen hoitotyössä.

Saat menetelmäkoulutuksen ja valmiit materiaalit psykoedukatiivisten ryhmien pitämiseen. Materiaaleja voi hyödyntää myös psykoedukaation antamiseen sairastuneelle ja hänen perheelleen vastaanotolla.

LivingSkills-kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset psykoedukaation antamiseen

LivingSkills Psykoedukaatio -verkkokurssin laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkokurssi koostuu 10 itseopiskeltavasta moduulista, jotka aukeavat viikon välein. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja, harjoituksia ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä.

Saat lisää tietoa psyykkistä sairauksista ja niiden hoidosta, haavoittuvuus-stressimallista sekä varoitusmerkkien ja pitkäaikaisoireiden tunnistamisesta ja hallinnasta.

Psykoedukaatio ei kuitenkaan ole pelkkää tiedon antamista. Olennaista sille on keskinäisen yhteistyösuhteen luominen sekä tiedon ja kokemusten jakaminen ammattilaisten, sairastuneen ja hänen läheistensä välillä.

"Uuden materiaalin myötä tulee innostusta kokeilla uusia työtapoja ja rikkoa omia työrutiineja. Tuo uutta mielenkiintoa työhön ja lisää kokemusta ja ammattitaitoa."

Materiaalipankki psykoedukatiivisten ryhmien toteuttamiseen

Uuden työotteen soveltaminen omassa työssä on todella helppoa, koska saat koulutuksesta valmiit materiaalit psykoedukaation toteuttamiseen.

Verkkokurssilla käydään läpi psykoedukaatio-koulutusryhmän toteutuksen keskeinen sisältö ja ryhmäkertakohtainen sisältö. Videoluennoilla kerrotaan esimerkkejä eri sairauskohtaisista psykoedukatiivisista ryhmistä. Lisäksi käydään läpi ryhmien ohjaamiseen liittyviä vinkkejä: miten ryhmä käynnistetään, miten aktivoida ryhmän osallistujat ja kuinka toipumisen tukeminen toteutuu ryhmässä asiakkaan eikä työntekijän ehdoilla.

Koulutusvideoita voi hyödyntää psykoedukaatioryhmissä. Materiaalipankista löytyy kirjalliset materiaalit ja Psykoedukaatio-työkirja harjoituksineen ryhmissä tai hoitotyössä käytettäväksi.

Koulutuksen käyneet kurssilaiset ovat soveltaneet oppeja mm. psykiatrisilla poliklinikoilla ja erityisryhmien asumispalveluissa, kuntoutuksessa ja omaistyössä.

"Oli helppoa käynnistää ryhmä omalla työpaikalla, kun kaikki materiaalit olivat valmiina, ja struktuurit mietitty."

Oivalsin, että hyvin arkisilla, pieniltä tuntuvilla asioilla voi tukea suuresti sairastuneen hyvinvointia ja auttaa läheisiä jaksamaan paremmin.

Kouluttajamme Janne ja Kaisa

janne

Koulutuksesta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja psykoterapeutti Janne Pöyhtäri ja HTM Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus psykoedukaation käytöstä hoitotyössä ja perhetyössä.

Janne on tehnyt pitkän työuran psykiatrisessa hoitotyössä ja perhetyössä niin aikuisten kuin lastenkin parissa.

 

kaisa-mv-psykoedukaatio

Kaisa on perehtynyt psykoedukaatioon omaistyössä, käyttänyt menetelmää hoitosuhdetyössä sekä kouluttanut ja menetelmätyönohjannut muita ammattilaisia. Kaisa on sekä tehnyt käytännön hoitotyötä sairaanhoitajana että opiskelut pääaineenaan soveltavaa psykologiaa yliopistossa.

 

Tärkeää että saamme tietoja ja työkaluja, mahdollisuuden kehittää omaa osaamistamme, ja sitä kautta tukea entistä paremmin asiakkaitamme kuntoutumisen polulla.

Kurssin sisältö

Orientaatio Psykoedukaatio-verkkokurssille

 • Vinkkejä kurssin suorittamiseen
 • Mitä psykoedukaatio tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää asiakastyössä?
 • Kokemuksia psykoedukatiivista ryhmistä
 • 17 asiaa, joita kannattaa miettiä ennen ryhmän käynnistämistä
 • Vinkkejä ryhmänohjaajille: näin onnistut
 • Psykoedukaatioryhmämallin esittely

Moduuli 2: Perustietoa psykoosisairauksista ja persoonallisuushäiriöistä

 • Mitä hyötyä psykoedukaatiosta on, jos sinä olet tai läheisesi on sairastunut?
 • Perustietoa psykoosista ja psykoosisairauksista
 • Psykoosin syyt ja oireet
 • Pitkäaikaisoireet, hoito ja toipuminen
 • Perustietoa persoonallisuushäiriöistä
 • Eri persoonallisuushäiriöiden ryhmittelyä
 • Miten persoonallisuushäiriöt saavat alkunsa ja miten niitä hoidetaan?

Moduuli 3: Perustietoa mielialahäiriöistä ja riippuvuudesta

 • Perustietoa masennuksesta
 • Perustietoa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä
 • Perustietoa riippuvuudesta
 • Perustietoa ahdistuneisuudesta
 • Erilaiset ahdistuneisuushäiriöt
 • Ahdistuneisuuden hoito

Moduuli 4: Stressi-haavoittuvuusmalli ja psyykkisten sairauden hoito

 • Stressi-haavoittuvuusmalli
 • Psykoosin syntymekanismi
 • Perustietoa lääkehoidosta
 • Muut biologiset hoidot
 • Psykososiaaliset hoidot

Moduuli 5: Varhaiset varomerkit ja niiden hallinta

 • Orientaatio viidenteen moduuliin
 • Laukaisevat tekijät
 • Psykoosia ennakoivat esioireet eli varomerkit
 • Keinoja stressin lievittämiseen

Moduuli 6: Omat keinot ehkäistä sairauden uusiutumista

 • Lääkehoidon merkitys
 • Oman hyvinvoinnin tukeminen hyvillä valinnoilla
 • Keho – fyysinen kunto
 • Mieli – psyykkinen kunto
 • Tunteet ja arvot – henkinen ja sosiaalinen kunto
 • Hyvän olon ravitsemus
 • Päihteiden vaikutus sairauteen

Moduuli 7: Pitkäaikaisoireiden tunnistaminen ja niiden hallitseminen

 • Pitkäaikaisoireiden tunnistaminen
 • Pitkäaikaisoireiden hallinta
 • Pitkäaikaisoireiden seuraaminen ja stressin hallinta

Moduuli 8: Työvälineitä toipumisen tueksi 1

 • Tehokkaan viestimisen muistilista
 • Ongelmanratkaisutaidot

Moduuli 9: Työvälineitä toipumisen tueksi 2

 • Arki – toiminnallinen kunto
 • Mielikuva- ja rooliharjoitukset
 • Rentoutumistekniikat

Moduuli 10: Miten läheiset voivat tukea toipumista?

 • Miten tukea lapsia, jos perheenjäsen sairastaa?
 • Psykoedukaation sisältö ja hyödyt perheelle
 • Läheisen oma jaksaminen: stressioireet ja 10 keinoa jaksamiseen
 • Läheisten reaktiomallit
 • 6 läheisen taitoa
 • Miten läheinen voi tukea sairastunutta?

”Asioista oli kerrottu mielenkiintoisesti. Moduulit oli sopivan mittaisia kokonaisuuksia. Hienoa kuinka paljon työkaluja asiakkaalle onkaan käytössä, jotta hän ja hänen verkostonsa selviää erinäisistä haasteista”

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

 1.  Kokeneiden asiantuntijoiden pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
 2. Kaikki koulutus ja luentomateriaalit
 3. Kouluttajien ja ryhmän tuki suljetussa FB-ryhmässä

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 440 € hintaan (sis.alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

Lisäpalveluna tarjoamme henkilökohtaista sparrausta 150 €/kerta tai pienryhmäkonsultaatioita 100 €/kerta/osallistuja (3-6 osallistujaa/ryhmä). Jos haluat lisäpalveluja, niin ota yhteyttä sähköpostitse Janneen janne.poyhtäri@livingskills.fi .

Tosi paljon hyödyllistä tietoa mielen sairauksista sekä sai paljon miettimään omaa tapaa toimia.

Miten pääset kurssille mukaan?

Saat varattua oman paikkasi tälle omaan tahtiin suoritettavalle kurssille täältä.

Jos haluat laskun itsellesi, niin valitse maksutavaksi Visma Pay ja lasku. Visma Pay tarjoaa myös maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa erissä.

Jos työnantajasi maksaa koulutuksesi, niin valitse maksutavaksi laskutus yritysasiakkaille ja anna yrityksen laskutustiedot (mieluiten sähköinen laskutusosoite) ja muut tarvittavat lisätiedot (esim. jos laskutus useammassa erässä).

Jos haluat kouluttaa useampia työntekijöitä tai koko työyhteisösi, saat tilattua kurssin työyhteisöllesi täällä. Yli 10 hengen saman työnantajan koulutusryhmät saavat kurssin alennettuun hintaan. Laskutamme yritysasiakkaitamme sähköisesti, kun tarjous on hyväksytty.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa, kun sai tehdä sitä omaan tahtiin, eikä tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png