LS-text-logo-medium

Motivoiva johtaminen

Saanko esitellä: Paikka missä opit täsmällisesti, miten motivoida erilaisia työntekijöitä, parantaa työhyvinvointia ja saada muutosprosessit onnistumaan!

Mietitkö, miten saisit ne pahimmatkin vastarannan kiisket puhaltamaan yhteen hiileen? Oletko pulassa uusien työtapojen tai organisaatiossa tapahtuvien muutosten jalkauttamisen kanssa? Kaipaatko lisää ymmärrystä erilaisten ihmisten, muutosten ja digitalisaation johtamisesta sekä konkreettisia työvälineitä työhösi?

Olet varmaan huomannut työssäsi, että johtaminen ei ole aina helppoa: jatkuvat muutokset vievät voimavaroja ja erilaiset ihmiset vaativat erilaista johtamista.

Usein kyse on taitopuutteista. Ja taitojahan voi aina oppia. Sinä voit oppia uusia johtamisen taitoja ja työntekijäsi voivat oppia uusia työyhteisötaitoja.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi, jota seuraten onnistut niiden kaikkein haastavimpienkin alaistesi kanssa

2. Ne keskeiset taidot, mitä tarvitset hyvän suhteen luomiseen ja tehokkaaseen johtamiseen (sen jälkeen alat nauttia entistä enemmän työstäsi ja näkemään, miten voitte kehittyä työyhteisönä)

3. Kannustavan taitovalmentajien ja oppijoiden yhteisön, joiden kanssa oppiminen on sekä helpompaa että hauskempaa

interview-7323656_1280

Taitovalmennuksessa harjoiteltavat taidot helpottavat työtäsi, vahvistavat sinua lähiesimiehen vaativassa tehtävässä ja lisäävät itsetuntemustasi. Näitä taitoja ovat osallistaminen, yhteisen vison luominen ja eritahtisuuden huomioiminen.

Saat konkreettisia työvälineitä siihen, miten voit tukea työntekijöitäsi ja työyhteisöäsi sekä lisätä omaa jaksamistasi. Tutkimme muutosprosesseihin ja lähijohtaja–työntekijä-suhteisiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia muutosten läpivientiin ja ilmenemistä työyhteisössä. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi. Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

Motivoiva johtaminen ‑verkkokurssi on ammatillista täydennyskoulutusta erityisesti sinulle, joka teet työtäsi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lähijohtajana. Toki opeista on hyötyä muidenkin alojen lähijohtajille. Kurssilla opit tukemaan työyhteisöäsi huomioiden erilaisten työntekijöiden luontaiset vahvuudet ja erilaiset tarpeet.

LivingSkills ‑kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset motivoivaan johtamiseen

Motivoiva johtaminen ‑verkkokurssin laadukkaat luennot ja harjoitukset

Motivoiva johtaminen ‑verkkovalmennus toteutetaan kymmenen moduulin verkkokoulutuksena. Kukin moduuli sisältää useita luento-osuuksia ja eri moduulien välille annetaan omassa työssä toteuttavia tehtäviä, kuten harjoituksia ja itsearviointitestejä.

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla. Saat tutkimus- ja kokemustietoa luontaisiin vahvuuksiin liittyvistä yksilöllisistä tavoista hahmottaa muutosta ja tämän vaikutuksesta muutoskokemuksiin.

Opit hyödyntämään tätä tietoa erilaisten ihmisten johtamisessa ja digitalisaation jalkauttamisessa. Koulutus on laajuudeltaan 1,5 op ja voit suorittaa sen omaan tahtiin. Verkkovalmennus on auki 6 kk ajan.

"Ymmärsin, miten tärkeää on oppia tuntemaan työntekijöitä ja ymmärtää, että ollaan erilaisia ja erirytmisiä, ja miten persoona vaikuttaa."

LivingSkills-työkalut motivoivan johtamisen tueksi

Saat koulutuksen ajaksi bonuksena käyttöoikeuden LivingSkills Leader ‑työkalupakkiin. LivingSkills Leader ‑työkalupakki sisältää seitsemän työvälinettä: LivingSkills Lähijohtamisen taidot, LivingSkills Kehityskeskustelu, LivingSkills Työntekijän vahvuudet, LivingSkills Luontaiset vahvuudet ja LivingSkills Palaute lähijohtajalle.

Työvälineitä voidaan hyödyntää itsereflektioon ja motivoivan johtamisen taitojen vahvistamiseen, työntekijöiden motivaation, työhyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen sekä strategiaan sitouttamiseen. Työvälineiden avulla voit myös kartoittaa työntekijöiden työntekijä- ja työyhteisötaitoja sekä muutos- ja kehitysvalmiutta. Työvälineet auttavat myös sekä sinun että työntekijöiden omien luontaisen vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista sekä lähijohtaja–työntekijäsuhteen kehittämistä.

”Keskustelua omassa johtamistiimissä herättävä, ja ajatuksia syventävä koulutus." 

Materiaalipankki motivoivaan johtamiseen

Saat koulutuksesta itsellesi jäävät materiaalit johtamisen tueksi. Niihin voit palata vielä kurssin jälkeenkin ja hyödyntää niitä omassa työssäsi.

"Verkkokurssi toimi yllättävän hyvin ja sitä pysty tekemään omaan tahtiin mikä oli todella positiivista, kun sitä teki oman työn ohella.”

Kouluttajien ja ryhmän tuki oppimiseen ja ajatusten vaihtoon

LivingSkills-verkkovalmennus ei ole vain verkkokurssi, jota käyt yksin omalla koneellasi. Tarjoamme mahdollisuuksia myös ajatusten vaihtoon ja avun pyytämiseen. Tätä varten meillä on oma suljettu Facebook-ryhmä, josta saat vertaistukea, kannustusta ja vastauksia kysymyksiisi niin toisilta kurssilaisilta kuin kouluttajiltakin.

Kurssilaisten on mahdollista varata myös henkilökohtaisia livesparraus-verkkotapaamisia kouluttajien kanssa.

Itselleni jäi mieleen erityisesti itseni johtamisen merkitys, omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen sekä erilaisuuden huomiointi. Kannatti varata aikaa myös välitehtävien tekoon.

Kouluttajamme Tarja ja Kaisa

tarja-pietilainen bv

Koulutuksesta vastaavat KTT Tarja Pietiäinen ja HTM Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus työyhteisöjen sparraamisesta ja johtamisesta. Tarja Pietiläinen on palveluyritysten liiketoimintakehittämisen ja yrittäjyyden asiantuntija, koulutukseltaan yrittäjyyden tohtori. Tarja on tarjonnut vuosia konsultaatioapua eri kokoisille yrityksille.

Kaisa mv

Kaisa Nyberg on hallintotieteiden maisteri, jonka pääaine on johtamisen psykologia. Kaisalla on usean vuoden kokemus erikokoisten työyhteisöjen lähijohtamisesta sotesektorilla. Kaisa tekee väitöstutkimusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lähijohtajien ja työntekijöiden kokemuksista työssä tapahtuneista muutoksista tarkastellen ilmiötä psykodynaamisen johtamisen näkökulmasta.

Kurssin sisältö

 1. Mitä lähijohtamisen taitoja tarvitaan motivoivaan johtamiseen?
 • Orientaatio kurssille
 • Mitkä ovat omat haasteeni ja vahvuuteni lähijohtajana?
 1. Osallistava johtaminen
 • Miten osallistava johtaminen vaikuttaa osaamiseen ja motivaatioon?
 • Miten työyhteisön saa mukaan uusien työvälineiden ja työtapojen käyttöön osallistavalla johtamisella?
 1. Työntekijätaidot johtamisen tukena
 • Työyhteisötaidot työntekijätaitoina
 • Alaistaidot työntekijätaitoina
 • Muutosvalmius työntekijätaitona
 1. Moninaisuuden johtaminen
 • Mitä tiedetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden luontaisista vahvuuksista?
 • Kognitiiviset tyylit ja johtamisodotukset
 • Miten huomioida työyhteisön moninaisuus johtamisessa?
 1. Kokemuksia muutoksesta ja muutoksen johtamisesta
 • Työntekijöiden kokemukset muutoksesta: kaksi kokemustyyppiä
 • Johtopäätökset muutoskokemuksista
 1. Lähijohtamisen taidot muutoksessa
 • Työhyvinvoinnin johtamisen ulottuvuus muutoksen johtamisessa
 • Miten esimies voi tukea kehittämistä ja uusien työvälineiden käyttöönottoa omalla toiminnallaan?
 • Kehityskeskustelu työyhteisön osallisuuden vahvistajana
 1. Lähijohtaja ja työyhteisö muutoksessa
 • Muutosroolit ja niiden huomiointi lähijohtamisen kannalta
 • Muutos työyhteisön ilmiönä: Minkälaisia ryhmädynaamisia ilmiöitä siihen liittyy?
 • Lähijohtajan rooli työyhteisöilmiöiden suodattajana
 1. Toiminnan kehittämistä vaarantavat ryhmäilmiöt
 • Psykologinen sopimus ja sen rikkoutuminen
 • Miten lähijohtaja voi toimia välttääkseen toiminnan kehittämistä vaarantavia ryhmäilmiöitä?
 • Case 1: Lähijohtaja syntipukkina muutostilanteessa
 • Case 2: Kahden henkilön välisen konfliktin leviäminen koko organisaatioon
 1. Digitalisaation hyödyntäminen osana työyksikön arkea
 • Miten digitalisaatiota hyödynnetään sotepalveluissa?
 • Mitä työntekijät odottavat digitalisaation johtamiselta?
 • Mitä johdon pitää sitoutua konkreettisesti tukemaan?
 1. Miten onnistut digitalisaatiohankkeen toteuttamisessa?
 • Esimerkki digitalisaation toteuttamisesta: Miten lähijohtaja voi tukea LivingSkills-työvälineen integrointia osaksi oman yksikön arkea
 • Kymmenen keinoa saada digitalisaatiohanke onnistumaan – kokemuksia ODA-hankkeesta
 • Miten hyödyntää digitalisaatiota voimaannuttavan työtavan vahvistamisessa?
 • Digiasiakastiedon syvähyödyntäminen
 • Työntekijän orientaatio ‑työväline toipumisorientaation vahvistajana

Äärimmäisen tärkeitä asioita: motivointi, osallisuus ja innostus. Olisi varmasti hyödyllinen kaikille lähijohtajille.

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

 1.  Kokeneiden asiantuntijoiden pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
 2. Työvälinepakin lähijohtamisen tueksi
 3. Kaikki koulutus ja luentomateriaalit
 4. Todistuksen suoritetusta koulutuksesta

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 440 € hintaan (sis. alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

Valmennus pani miettimään omaa johtamista ja olen jo muuttanutkin joitakin toimintatapojani.

Miten pääset kurssille mukaan?

Saat varattua oman paikkasi seuraavalle omaan tahtiin suoritettavalle kurssille täältä:

Jos haluat kouluttaa useampia työntekijöitä tai koko työyhteisösi, saat tilattua kurssin työyhteisöllesi täällä. Yli 10 hengen ryhmät saavat alennuksen. Laskutamme yritysasiakkaitamme sähköisesti, kun tarjous on hyväksytty.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa kun ei tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png