LS-text-logo-medium

OMATAHTO Toipumisorientaatio

motivoivaan asiakastyöhön 

Saanko esitellä: Paikka missä opit täsmällisesti, miten voit motivoida niitä asiakkaitasi, jotka kipeimmin kaipaavat apuasi, mutta jäävät usein vaille tarvitsemaansa...

Kohtaatko työssäsi ihmisiä, joiden toimintakyky ja usko itseen ovat lamautuneet sairastumisen, ikääntymisen, vammautumisen tai muiden elämässä olevien vaikeuksien myötä? Kaipaatko lisää ymmärrystä motivoinnista ja konkreettisia työvälineitä työhösi?

Olet varmaan huomannut työssäsi, että auttaminen ei ole aina helppoa: jotkut asiakkaistasi ovat niin urautuneet potilaan tai autettavan rooliin, että ammattilaiseltakin alkavat keinot loppua.

Usein kyse on taitopuutteista. Ja taitojahan voi aina oppia. Sinä voit oppia uusia auttamisen taitoja ja asiakkaasi voi oppia uusia pärjäämisen taitoja sairaudesta tai ongelmista huolimatta. Toipumisorientaatiolähtöinen työskentelytapa vahvistaa sairastuneen itseluottamusta ja muuttaa roolin autettavasta oman elämän sankariksi.

Tarvitset vain nämä pari-kolme kriittisen tärkeää tekijää tueksesi: 

1. Valmis prosessi jota seuraten onnistut niiden kaikkein haastavimpienkin asiakkaittesi kanssa (tutkitusti vaikuttava tapa auttaa psyykkisesti sairastuneita ihmisiä)

2. Ne keskeiset taidot mitä tarvitset hyvän suhteen luomiseen ja tehokkaaseen auttamiseen (sen jälkeen alat nauttia entistä enemmän työstäsi ja näkemään, miten asiakkaasi oppivat huikeita uusia taitoja)

3. Kannustavan taitovalmentajien ja oppijoiden yhteisön, joiden kanssa oppiminen on sekä helpompaa että hauskempaa

DKT-kuvake

Kurssilla harjoiteltavat taidot vahvistavat työntekijän ja asiakkaan suhdetta, siirtävät vastuun työntekijältä asiakkaalle, muuttavat työntekijän roolin vastuunkantajasta sparraajaksi ja auttavat asiakasta elämään oman näköistä elämää sairaudesta tai vaikeuksista huolimatta.

Saat konkreettisia työvälineitä siihen, miten voi tukea asiakkaitasi oppimaan uusia hyvän elämän taitoja. Tutkimme toipumismotivaatioon liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutusta työntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi. Saat käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

OMATAHTO Toipumisorientaatio on ammatillista täydennyskoulutusta sinulle, joka kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea oman elämän sankaruuteen. Kurssilla opit rohkaisemaan ja motivoimaan asiakkaitasi. Toipuminen tarkoittaa rikasta ja täyttä elämää, vaikka sairaus ei kokonaan parantuisi tai kaikki elämän ongelmat ratkeaisi.

LivingSkills-kurssilla saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset motivoivaan työotteeseen

OMATAHTO Toipumisorientaatio -verkkokurssin laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkokurssi koostuu 10 itseopiskeltavasta moduulista, jotka aukeavat viikon välein. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja, keskustelua aiheen tiimoilta ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi toipumisorientaation perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön joko hoitosuhteessa tai valmennuksessa. Saat tietoa motivoivasta, voimavarakeskeisestä työtavasta, joka nostaa asiakkaan hoitosuhteen keskiöön. Keskeiset toipumisorientaation periaatteet käydään läpi ja saat käytännön työvälineitä taitopuutteiden vahvistamiseen.

"Etäkoulutus oli hyvä asia: ei puuduttavaa istuskelua luentosalissa, huonoilla tuoleilla, vaan kotona/töissä voi vaihtaa paikkaa/asentoa ja vaikka jumpata/tehdä ruokaa samalla kun kuuntelee luentoja."

LivingSkills OMATAHTO – toipumisorientaation menetelmäkoulutus

Oletko kerta toisensa jälkeen lyönyt päätä seinään, kun olet yrittänyt saada potilaasi, asiakkaasi tai työyhteisösi innostumaan ja motivoitumaan? Ei hätää! Me voimme auttaa. Päämäärämme on, että valmennukseen osallistuvat omaksuvat sekä työntekijää että hänen asiakastaan innostavan ja motivoivan toipumisorientaatiolähtöisen työtavan.

Olemme nähneet käytännössä monta kertaa, että asiantuntijatyöstä tulee vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa, kun asiakkaasta tulee oman elämänsä päähenkilö. Työn mielekkyys lisääntyy ja SOTE-palveluiden asiakkaista tulee oman elämänsä sankareita, kun heidän osallisuutensa ja motivaationsa omaan kuntoutumiseen vahvistuu.

Päivi Rissanen teki väitöskirjan omasta toipumisestaan.

Porissa saatiin 40 % asiakaskohtaiset säästöt mielenterveyspalveluissa, kun asiakkaita alettiin osallistaa omaan hoitoonsa.

Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, joka vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Koko työyhteisön ammatillinen osaaminen ja toipumisorientaatiolähtöinen asenne lujittuu. Saat käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön.

OMATAHTO Toipumisorientaatio koostuu seitsemästä askeleesta:

Ongelmista vahvuuksiin: voimavarojen korostaminen ongelma- ja sairauskeskeisen
ajattelun sijaan

Motivaation merkitys kuntoutuksessa

Asiakas prosessin päähenkilönä

Työntekijän ja verkoston rooli tukijana ja sparraajana

Aito dialogi lisää ymmärrystä

Haasteiden näkeminen taitopuutteina mahdollistaa uusien taitojen opettelemisen

Tavoitteellinen toiminta ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Onnistumisen näkyväksi tekeminen

Kurssi sisältää menetelmäkoulutuksen LivingSkills OMATAHTO Toipumisorientaatio -toimintamallin toteuttamisesta asiakastyössä.

"Ajatuksia alkoi syntymään heti ja oivalluksia: Näitä haluan kokeilla."

Materiaalipankki motivoivaan taitojen opettamiseen asiakastyössä

Uuden työtavan toteuttaminen omassa työssä on todella helppoa, koska saat koulutuksesta valmiit materiaalit oman toiminnan tarkasteluun ja motivoivan työtavan toteuttamiseen. Tarvittavat materiaalit löytyvät materiaalipankista.

 

”Monia uusia ajatuksia, näkökulman muuttamista, oivalluksia omaan työhön, kyllä on hyötyä.”

Kouluttajan tuki oppimiseen ja taitojen harjoitteluun

LivingSkills-verkkovalmennus ei ole vain verkkokurssi, jota käyt yksin omalla koneellasi. Tarjoamme mahdollisuuksia myös ajatusten vaihtoon ja avun pyytämiseen.

Kurssilaisten on mahdollista varata lisäpalveluna henkilökohtaisia tai pienryhmälivesparraus- verkkotapaamisia kouluttajan kanssa, joissa saat työnohjausta ja konsultaatioapua juuri sinua kiinnostavista aiheista.

"”Paljon ajattelemisen arvoista tietoa arkeen. Kurssi sai minut ymmärtämään mitä toipumisorientaatio on ja sitä kuinka tärkeää on, että toiminta ajatellaan ja toteutetaan niin että asiakas on subjekti ei objekti. Monia uusia ajatuksia, näkökulman muuttamista, oivalluksia omaan työhön."

Kouluttaja Kaisa Nyberg

Koulutuksesta vastaa LivingSkills OMATAHTO Toipumisorientaatio -mallin kouluttaja HTM, sh Kaisa Nyberg, jolla on vankka kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Kaisa on LivingSkills-toimintamallin kehittäjä ja Toipumisorientaatio ry:n hallituksen jäsen.

Lisäksi koulutuksessa kuullaan runsaasti käytännön esimerkkejä toipumisorientaation toteuttamisesta ja uuden toimintamallin vaikutuksista ihmisten ja työyhteisöjen toimintaan. 

Kaisa mv

"Kurssi tuki jo aiemmin minulle tärkeitä eettisiä- ja moraalisia arvoja ja asiakkaiden kohtaamista omana itsenäni sekä tasa-arvoa ja arvostusta ihmisten välillä ja asiakkaan oman tahdon- ja näkemyksen tärkeyden
ymmärtämistä."

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää:

  1. Kokeneen asiantuntijan pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät
  2. OMATAHTO-mallin menetelmäkoulutuksen
  3. Materiaalipankki oman toiminnan tueksi
  4. Kaikki koulutus ja luentomateriaalit

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 440 € hintaan (sis. alv). Voit halutessasi maksaa koulutuksen myös useammassa erässä.

Lisäpalveluna tarjoamme henkilökohtaista sparrausta 150 €/kerta tai pienryhmäkonsultaatioita 100 €/kerta/osallistuja (3-6 osallistujaa/ryhmä). Jos haluat lisäpalveluja, niin laita siitä tieto tilauksen "lisätietoja"-kenttään.

"Sain ideoita ja motivaatiota työhöni"

Miten pääset kurssille mukaan?

OMATAHTO Toipumisorientaatio -koulutukseen pääset ilmoittautumalla tästä. Uudet moduulit aukeavat 10 viikon ajan viikon välein. Koulutuksen voit suorittaa omaan tahtiisi.

Jos haluat laskun itsellesi, niin valitse maksutavaksi Visma Pay ja lasku. Visma Pay tarjoaa myös maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa erissä.

Jos työnantajasi maksaa koulutuksesi, niin valitse maksutavaksi laskutus yritysasiakkaille ja anna yrityksen laskutustiedot (mieluiten sähköinen laskutusosoite) ja muut tarvittavat lisätiedot (esim. jos laskutus useammassa erässä.)

Jos haluat kouluttaa useampia työntekijöitä tai koko työyhteisösi, saat tilattua kurssin työyhteisöllesi täällä. Yli 10 hengen saman työnantajan koulutusryhmät saavat kurssin alennettuun hintaan. Laskutamme yritysasiakkaitamme sähköisesti, kun tarjous on hyväksytty. Isommille yrityksille tarjoamme myös vuosilisenssejä henkilöstön jatkuvaan koulutukseen.

Mitä välineitä tarvitsen kurssin suorittamiseen?

Voit suorittaa kurssin omaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta hyödyntäen.

"Olin vähän skeptinen siihen, miten verkkokurssi toimii, mutta positiivisesti yllättynyt ja suositellut muillekin! Koulutuksessa oli hienoa kun ei tarvinnut matkustaa minnekään!"

Jotta pystymme tarjoamaan riittävän tuen kaikille kurssilaisille, otamme kurssille ainoastaan rajoitetun määrän osallistujia. Varmista siis paikkasi heti, että mahdut mukaan!

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png