LS-text-logo-medium

Panosta parisuhteeseen:

Tule kuulluksi ja ymmärretyksi

Taitovalmennuksessa opit uusia vuorovaikutustaitoja parisuhdetaitojesi parantamiseksi ja parisuhteesi vahvistamiseksi. Opit keskustelemaan asioista, niin että kumppanisikin ymmärtää, mitä tarvitset. Opit myös toimimaan siten, että voit pitää kiinni omista periaatteistasi ja arvoistasi. Ja mikä parasta: opit parantamaan suhdetta kumppaniisi.

Itsensä ilmaiseminen sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen ei ole aina helppoa.

Usein kyse on taitopuutteista. Ja taitojahan voi aina oppia. Sinä voit oppia uusia parisuhteen tyvenissä ja myrskyissä pärjäämisen taitoja.

Ilman toimivaa puheyhteyttä ei ole läheisyyttä. Yhteisen ymmärryksen luomiseen tarvitaan taitoja. Jaettu ymmärrys kuroo umpeen kuiluja ja tuo kaksi ihmistä yhteen. 

Valmennuksen opit perustuvat dialektiseen käyttäytymisterapiaan, minkä oppeja voi hyödyntää kaikissa ihmissuhteissa. Valmennuksessa opit taitoja hyväksyvään ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen.

Tarvitset vain muutaman tärkeän tekijän tueksesi: 

1. Ymmärrys parisuhteen vuorovaikutuksen mekanismeista, jonka myötä onnistut taitovalmennuksen tavoitteissa

2. Ne keskeiset taidot, mitä tarvitset hyvän parisuhteen luomiseen

3. Kannustavia esimerkkejä taitojen käytöstä tosielämässä

Taitovalmennuksessa harjoiteltavat taidot helpottavat elämää, vahvistavat itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä vähentävät itselle haitallista käyttäytymistä.

Saat konkreettisia työvälineitä uusiin hyvän elämän taitoihin. Tutkimme kommunikaatiovaikeuksiin liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita voit hyödyntää omassa elämässäsi.

Valmennuskurssi on sinulle, joka haluat oppia uusia vuorovaikutustaitoja parisuhdetaitojesi parantamiseksi ja parisuhteesi vahvistamiseksi.

LivingSkills-valmennuksessa saat kaikki tarvitsemasi työvälineet, joita tarvitset taitojen oppimiseen

LivingSkills Parisuhdetaitovalmennuksen laadukkaat luennot ja harjoitukset

Verkkovalmennus koostuu viiidestä itseopiskeltavasta moduulista, jotka aukeavat viikon välein. Kussakin moduulissa on videoituja asiantuntijaluentoja, keskustelua aiheen tiimoilta ja moduulien väleillä tehtäviä välitehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä voi soveltaa arkielämän tilanteisiin.

LivingSkills Parisuhdetaitovalmennus: tule kuulluksi ja ymmärretyksi

LivingSkills-taitovalmennus koostuu viidestä eri moduulista:

 • Parisuhdetaidot ja taitopuutteet
 • Vuorovaikutustaidot eri tilanteissa
 • Hyväksyvä vuorovaikutus
 • Tehokas pyytäminen
 • Jämäkkä vuorovaikutus

Moduulien välillä tehtävien kotitehtävien avulla opetellaan tarkkailemaan oman käyttäytymisen syitä ja seurauksia ja sitä, kuinka omaan vuorovaikutukseen voi vaikuttaa.

"Parisuhdekurssi on loistava kommunikaatotaitovalmennus! Varsinkin ne esimerkit - tosi hyviä. Omalla itsearviointilomakkeella näkyi heti myös taitopuutteet. Tämä kurssi pitäisi olla pakollinen joka pariskunnalle jo ennen naimisiin menoa :). " - Lena

Kouluttajamme Janne ja Kaisa

janne

Koulutuksesta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja psykoterapeutti Janne Pöyhtäri ja LivingSkills Taitoryhmämallin kehittäjä HTM Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus DKT:n käytöstä perhetyössä. Janne Pöyhtäri on käyttänyt dialektista käyttäytymisterapiaa hoitosuhde- ja terapiatyössä 2000-luvun puolivälistä sekä yksilö- että parityössä.

 

kaisa-mv-psykoedukaatio

Kaisa Nyberg on perehtynyt dialektiseen käyttäytymisterapiaan vuodesta 2009, ohjannut kahden vuoden ajan DKT-ryhmää, käyttänyt menetelmää hoitosuhdetyössä sekä kouluttanut ja menetelmätyönohjannut muita ammattilaisia mm. perhetyössä ja kriisikeskuksessa. Kaisa on sekä tehnyt käytännön hoitotyötä sairaanhoitajana että opiskellut pääaineenaan soveltavaa psykologiaa yliopistossa.

 

Taitovalmennuskurssin sisältö

1. Moduuli: Parisuhdetaidot ja taitopuutteet

 • Mitä taitoja tarvitset parisuhteessa?
 • Taitopuutteet luovat kuiluja ihmisten välille
 • Esimerkkejä taidoista ja taitopuutteista sekä niiden synnystä
 • Tunteet ja vuorovaikutus kulkevat käsi kädessä

2. Moduuli: Vuorovaikutustalous ja taidot eri tilanteissa

 • Vuorovaikutustalous: tehokas vuorovaikutus on kuin talletus tilille
 • Mitä taitoja tarvitaan missäkin tilanteessa?
 • Käytännön esimerkkejä vuorovaikutustaloudesta ja eri strategioiden käytöstä parisuhteessa
 • Erilaiset puhumisen ja läheisyyden tarpeet hämmentävät ja johtavat usein virheellisiin tulkintoihin

3. Moduuli: Hyväksyvä vuorovaikutus

 • Seitsemän vinkkiä hyväksyvään vuorovaikutukseen
 • Kokemusten hyväksyminen ja vahvistaminen avaa suhteen lukkoja
 • Opi taito, jolla voit parantaa suhdettasi muihin ihmisiin
 • Esimerkki hyväksyvän vuorovaikutuksen taidosta parisuhteessa

4. Moduuli: Tehokas pyytäminen

 • Miksi omat ja toisen tarpeet eivät tule kuulluksi?
 • Opi pyytämään ja saamaan, mitä tarvitset
 • Esimerkki tehokkaasta viestinnästä parisuhteessa

5. Moduuli: Jämäkkä vuorovaikutus

 • Miksi ein sanominen voi olla niin vaikeaa?
 • Opi pitämään huolta omista rajoista ja arvoista
 • Esimerkkejä jämäkkyystaidoista
 • Jämäkkyystaidot parisuhteessa

Moduulien välillä tehtävien kotitehtävien avulla opetellaan tarkkailemaan oman käyttäytymisen syitä ja seurauksia ja sitä, kuinka omaan vuorovaikutukseen voi vaikuttaa.

"Olin erityisen tyytyväinen käytännönläheisiin keinoihin ja käytännön esimerkkeihin."

Miten paljon kaikki tämä maksaa?

Verkkokurssi sisältää kokeneiden asiantuntijoiden pitämät, kiitetyt verkkoluennot, harjoitukset ja tehtävät.

Koska haluamme, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua, saat kaiken tämän superedulliseen 69 € hintaan.

Lisäpalveluna tarjoamme henkilökohtaista sparrausta tai paritapaamisia 100 €/kerta. Jos haluat lisäpalveluja, niin ota yhteyttä sähköpostitse Janneen (janne.poyhtäri@livingskills.fi) tai varaa aika joko livetapaamiseen Tampereella tai videotapaamiseen muualta Suomesta Minduun kautta.

https://www.trainingskills.fi/wp-content/uploads/2021/01/cropped-LS-symbol-large.png